Trwa ładowanie...
dxviypg
dxviypg
espi

KANCELARIA MEDIUS S.A. - Zmiana stanu posiadania (11/2013)

KANCELARIA MEDIUS S.A. - Zmiana stanu posiadania (11/2013)
Share
dxviypg

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KANCELARIA MEDIUS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana stanu posiadania | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 20 czerwca 2013 roku Emitent powziął informację od Kancelaria Medius Grupa Kapitałowa Sp. z o.o., która na podstawie art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539 z późn. zm.), zawiadomiła, iż w wyniku wpisania do rejestru akcji serii C wyemitowanych przez Kancelaria Medius S.A. uległ zmianie jego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Przed rejestracją akcji serii C, Kancelaria Medius Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. posiadała 17.137.880 akcji Spółki, reprezentujących łącznie 70,35 % oraz reprezentujących 70,35 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po dokonaniu rejestracji akcji serii C, Kancelaria Medius Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. posiada 17.137.880 akcji Spółki, reprezentujących łącznie 46,56 % oraz reprezentujących 46,56 %
głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-20 Michał Imiołek Prezes Zarządu Michał Imiołek

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxviypg

Podziel się opinią

Share
dxviypg
dxviypg