Trwa ładowanie...
d4mpydu
espi

KANIA - Komunikat GPW w sprawie ostatniego notowania obligacji serii C (46/2014)

KANIA - Komunikat GPW w sprawie ostatniego notowania obligacji serii C (46/2014)
Share
d4mpydu
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 46 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-19
Skrócona nazwa emitenta
KANIA
Temat
Komunikat GPW w sprawie ostatniego notowania obligacji serii C
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie (dalej ?Spółka?) informuje, że w dniu 18 listopada 2014 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wydał komunikat, w którym informuje, że 24 listopada 2014 r. odbędzie się ostatnia sesja notowań obligacji na okaziciela serii C wyemitowanych przez Spółkę (KAN1214), o terminie wykupu 4 grudzień 2014 r. i wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ?PLZPMHK00036?.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KANIA Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
43-200 Pszczyna
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Korczaka 5
(ulica) (numer)
+48 32 210 32 47 +48 32 210 48 34
(telefon) (fax)
biuro@zmkania.pl www.zmkania.pl
(e-mail) (www)
7440003325 510258637
(NIP) (REGON)
d4mpydu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-19 Grzegorz Minczanowski Prezes Zarządu
2014-11-19 Ewa Łuczyk Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4mpydu

Podziel się opinią

Share
d4mpydu
d4mpydu