Trwa ładowanie...
dfr2i43
espi

KANIA - Zmiana znaczącej umowy (44/2014)

KANIA - Zmiana znaczącej umowy (44/2014)

Share
dfr2i43

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 44 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-07 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | KANIA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiana znaczącej umowy | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie (?Spółka?) informuje, że w dniu 7 listopada 2014 r. Spółka zawarła Aneks zmieniający Umowę Kredytową z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (?Bank?) zawartą 25 kwietnia 2014 roku, której przedmiotem jest kredyt obrotowy na prefinansowanie obrotu (produkcji) w wysokości 15.000.000 zł udzielony przez Bank na zapłatę za dostawy surowców, przypraw, opakowań, komponentów oraz innych materiałów/usług potrzebnych w procesie produkcji sprzedaży wędlin i przetworów mięsnych w stosunku do dostawców wskazanych w umowie ? szerzej opisaną w Raporcie Bieżącym numer 16/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 roku oraz w Raporcie Bieżącym numer 40/2014 z dnia 29 października 2014 roku. Aneksem dokonano technicznej zmiany umowy poprzez modyfikację warunków umożliwiających ustalenie terminów spłaty rat. Zmiana umowy nie wpływa na ostateczny termin spłaty kredytu. Pozostałe warunki Umowy nie ulegają zmianie. Aneks nie został zawarty pod warunkiem. Pozostałe postanowienia
Aneksu nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu umów. Za kryterium uznania umowy za znaczącą przyjęto 10% kapitałów własnych (łączna wartość umów z tym samym podmiotem). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dfr2i43

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KANIA | | Spożywczy (spo) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 43-200 | | Pszczyna | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Korczaka | | 5 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 32 210 32 47 | | +48 32 210 48 34 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@zmkania.pl | | www.zmkania.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 7440003325 | | 510258637 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-07 Grzegorz Minczanowski Prezes Zarządu
2014-11-07 Ewa Łuczyk Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dfr2i43

Podziel się opinią

Share
dfr2i43
dfr2i43