Trwa ładowanie...
d2cwwz1
espi

KBC POLAND JUMPER 4 FUDNUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - wycena wartości aktywów netto funduszu przyp...

KBC POLAND JUMPER 4 FUDNUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - wycena wartości aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny (2/2011)
Share
d2cwwz1
WIADOMOŚĆ
Działając na podstawie par. 42 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259) informujemy, iż w dniu 11 lipca 2011 r. dokonano pierwszej wyceny wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny KBC Poland Jumper 4 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.Wartość aktywów netto: 120.235.500,00 PLNWAN/CI: 100,00 PLNWaluta wyceny: PLN
Plik Opis

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr 2 / 2011
(numer kolejny raportu / rok)
Data przekazania: 2011-07-12
Nazwa podmiotu: KBC POLAND JUMPER 4 FUDNUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Temat raportu: wycena wartości aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna § 42 ust. 1 pkt 9 oie - pierwsza wycena wartości aktywów netto

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-12 Marcin Otto Inspektor Nadzoru Wewnętrznego

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d2cwwz1

Podziel się opinią

Share
d2cwwz1
d2cwwz1