Trwa ładowanie...
d1iiuzk

KBC QUICK EXPOSURE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - terminy przekazywania raportów okresowych (4/...

KBC QUICK EXPOSURE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - terminy przekazywania raportów okresowych (4/2011)

Share
d1iiuzk

| | | | (fax) | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | ir@orlen.pl | | www.orlen.pl | | | |
| | | WIADOMOŚĆ | (e-mail) | | | | |
| | | | | (www) | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 774 00 01 454 | | 610188201 | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |
| Działając na podstawie par. 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansówz dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowychprzekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunkówuznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawaniebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259), informujęniniejszym o stałych datach przekazywania raportów okresowych dla KBCQuick Exposure Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego do końca 2011 r.1.Raporty kwartalne:4 lutego 2011 r. - raport za IV kwartał 2010 r.5maja 2011 r. - raport za I kwartał 2011 r.4 sierpnia 2011 r. -raport za II kwartał 2011 r.4 listopada 2011 r. - raport za IIIkwartał 2011 r.2. Raport półroczny:31sierpnia 2011 r. - raport za I półrocze 2011 r.3.Raport roczny:17 marca 2011 r. - raport roczny za 2010 r. | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | |

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr 4 / 2011
(numer kolejny raportu / rok)
Data przekazania: 2011-01-28
Nazwa podmiotu: KBC QUICK EXPOSURE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Temat raportu: terminy przekazywania raportów okresowych
Podstawa prawna § 103 ust. 1 oie - stałe daty przekazyw. w danym roku raportów okresów

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-28 Marcin Otto Inspektor Nadzoru Wewnętrznego

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d1iiuzk

Podziel się opinią

Share
d1iiuzk
d1iiuzk