Trwa ładowanie...
d1bhl5n
espi

KBC ŚWIATOWYCH SPÓŁEK FIZ W LIKWIDACJI - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycy...

KBC ŚWIATOWYCH SPÓŁEK FIZ W LIKWIDACJI - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (9/2011)
Share
d1bhl5n
TREŚĆ RAPORTU:
Planowana data rozpoczęcia wykupywaniacertyfikatów inwestycyjnych 2011-03-10
Planowana data zakończenia wykupywaniacertyfikatów inwestycyjnych 2011-03-10
Informacja o miejscach, gdzie możnazłożyć zlecenie
lp. nazwa podmiotu miejscowość adres
- - -
Wskazana powyżej data wykupywania certyfikatów inwestycyjnych była ostatnią datą, w której miał miejsce wykup certyfikatów inwestycyjnych funduszu.

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

TRUE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2011
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu: Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych
Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania: 2011-04-11
KBC ŚWIATOWYCH SPÓŁEK FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY W LIKWIDACJI
(pełna nazwa funduszu)
KBC ŚWIATOWYCH SPÓŁEK FIZ W LIKWIDACJI KBC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-805 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
CHMIELNA 85/87
(ulica) ( numer)
(0-22) 581-23-32 (0-22) 581-23-33 biuro@kbctfi.pl
(telefon) (fax) (e-mail)
141500124 www. kbctfi.pl
(NIP) (REGON) (WWW)
d1bhl5n

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

KOREKTA RAPORTU:
Niniejsza korekta związana jest z faktem, iż w dniu 10 marca 2011 roku Fundusz w związku z likwidacją, która rozpoczęła się w dniu 31 marca 2011 roku, dokonał wykupu wszystkich certyfikatów inwestycyjnych bez konieczności zgłaszania dodatkowych żądań ze strony uczestników. W związku z powyższym Fundusz w miesiącu maju nie będzie dokonywał wykupu certyfikatów inwestycyjnych.
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
2011-04-11 Marcin Otto Inspektor Nadzoru Wewnętrznego

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d1bhl5n

Podziel się opinią

Share
d1bhl5n
d1bhl5n