Trwa ładowanie...
d39569e

KCI - Nabycie aktywów o znacznej wartości (18/2015)

KCI - Nabycie aktywów o znacznej wartości (18/2015)

Share
d39569e

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-14 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | KCI | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Nabycie aktywów o znacznej wartości | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KCI S.A. w nawiązaniu do informacji opublikowanych raportem bieżącym nr 16/2015 i 17/2015 z dnia 13 kwietnia 2015r. dotyczących rejestracji w dniu 13 kwietnia 2015r. przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS połączenia Spółki ze spółką Jupiter S.A. zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. tzn. poprzez przeniesienie całego majątku spółki JUPITER S.A. (Spółka Przejmowana) na spółkę KCI S.A. (Spółka Przejmująca), informuje, że nabyte w wyniku połączenia 96 846 780 akcje własne Emitenta, notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., o wartości nominalnej 0,03 zł każda, stanowiące 5,53% w aktualnym kapitale zakładowym i głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiące przed w/w połączeniem własność Jupiter S.A., zostały uznane przez Emitenta za aktywa o znacznej wartości (tj. o wartości przekraczającej 10% kapitałów własnych Emitenta wg. ostatnio publikowanego sprawozdania za IV kw.2014r.). KCI S.A. posiada łącznie
101 339 400 akcji własnych stanowiących 5,78% w aktualnym kapitale i głosach na Walnym Zgromadzeniu KCI S.A. Akcje własne zostały nabyte z dniem połączenia tj. z dniem 13 kwietnia 2015 r. na zasadzie sukcesji generalnej w związku z faktem, iż znajdowały się w majątku spółki przejmowanej tj. Jupiter S.A. Wartość ewidencyjna nabytych w dniu 13 kwietnia 2015r. akcji w księgach rachunkowych Emitenta wynosi 2 905 403,40 zł. Wartość nabytych akcji własnych według kursu giełdowego z dnia 13 kwietnia 2015r. wynosi 2 905 403,40 zł. Akcje własne nabyte w wyniku połączenia z Jupiter S.A. powinny być zbyte w terminie 2 lat od ich nabycia zgodnie z art. 363 § 4 i 5 k.s.h., a jeśli w tym terminie nie zostaną zbyte, Zarząd dokona ich niezwłocznego umorzenia. Z związku z powyższym mają charakter długoterminowej lokaty kapitałowej. Spółka KCI S.A. do dnia połączenia z Jupiter S.A. była spółką stowarzyszoną z Jupiter S.A. Prezes Zarządu KCI S.A. Pani Agata Kalińska do dnia połączenia w/w spółek pełniła funkcję Wiceprezesa
Zarządu Jupiter S.A. Do dnia połączenia zarówno w Radzie Nadzorczej KCI S.A. jak i Jupiter S.A. zasiadali: Dorota Hajdarowicz, Bogusław Kośmider, Ewa Machnik-Ochała i Kazimierz Hajdarowicz. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d39569e

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KCI SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KCI | | Developerska (dev) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 30-011 | | Kraków | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Wrocławska | | 53 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 12 423 33 74 | | +48 12 423 33 75 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@kci.pl | | www.kci.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 551 000 77 42 | | 071011304 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-14 Agata Kalińska Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d39569e

Podziel się opinią

Share
d39569e
d39569e