Trwa ładowanie...
d2e9jk9

KERDOS GROUP - Korekta raportu bieżącego nr 107/2014 Zmiana nazwy skróconej Spółki i oznaczenia ...

KERDOS GROUP - Korekta raportu bieżącego nr 107/2014 Zmiana nazwy skróconej Spółki i oznaczenia w notowaniach akcji (107/2014)

Share
d2e9jk9

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 107 | / | 2014 | kor | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-25 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | KERDOS GROUP | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Korekta raportu bieżącego nr 107/2014 Zmiana nazwy skróconej Spółki i oznaczenia w notowaniach akcji | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ?Kerdos Group? S.A. ("Spółka") informuje, iż dokonał korekty raportu bieżącego nr 107/2014, przekazanego w dniu 21 listopada 2014r. Przyczyną korekty jest oczywisty błąd pisarski, w wyniku którego w raporcie bieżącym 107/2013 niepoprawnie został sformułowany tytuł raportu: ?Zmiana nazwy skróconej Spółki oznaczenia w notowaniach akcji? podczas gdy prawidłowo winien on brzmieć: ?Zmiana nazwy skróconej Spółki i oznaczenia w notowaniach akcji?. Ponadto zamiast słowa ?oznaczeni? winno być słowo ?oznaczeniem? W związku z powyższym Zarząd Spółki przekazuje poniżej prawidłową treść raportu nr 107/2014: Zarząd ?Kerdos Group? Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dawniej Hygienika S.A. z siedzibą w Lublińcu) informuje, że zgodnie z wydanym 21 listopada 2014 r. Komunikatem Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w związku ze zmianą firmy Spółki Hygienika S.A. na ?Kerdos Group? Spółka Akcyjna, począwszy od dnia 24 listopada 2014r. akcje Spółki będą notowane pod nazwą skróconą: " KERDOS " i
oznaczeniem "KRS". Podstawę prawną przekazania niniejszego raportu stanowi art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 185, poz. 1439 z 2009 r. ze zmianami). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2e9jk9

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KERDOS GROUP S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KERDOS GROUP | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00 - 113 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Emilii Plater | | 53 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 034 35 15 701 | | 034 35 15 705 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5220100924 | | 011302860 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-25 Kamil Kliniewski Prezes Zarządu
2014-11-25 Łucja Latos Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2e9jk9

Podziel się opinią

Share
d2e9jk9
d2e9jk9