Trwa ładowanie...
d1ehdeo
d1ehdeo
espi

KERDOS GROUP - Odwołanie i powołanie Zarządu spółki zależnej (7/2015)

KERDOS GROUP - Odwołanie i powołanie Zarządu spółki zależnej (7/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d1ehdeo

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-27 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | KERDOS GROUP | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Odwołanie i powołanie Zarządu spółki zależnej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ?Kerdos Group? S.A. z siedzibą w Warszawie (zwany dalej: ?Emitentem? lub ?Spółką?) informuje, że w dniu 26 stycznia 2015 r. rada nadzorcza spółki zależnej wobec Spółki, tj. Dayli Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (KRS 435340) (dalej Dayli), podjęła uchwałę w przedmiocie odwołania z dniem 26 stycznia 2015 r. ze skutkiem na koniec tego dnia ze składu zarządu Dayli w tym pełnionej funkcji prezesa zarządu Dayli ? Pana Kamila Kliniewskiego. Jednocześnie rada nadzorcza Dayli podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 27 stycznia 2015 r. ze skutkiem na początek tego dnia do Zarządu Dayli Pani Anny Wierzbickiej, powierzając jej funkcję Prezesa Zarządu. Poniżej Spółka przedstawia życiorys powołanego Prezesa Zarządu Dayli - Pani Anny Wierzbickiej. Ukończyła: Uniwersytet Warszawski - International Business Program - specjalność: zarządzanie międzynarodowe (2007), Hochschule der Medien Stuttgart - stypendium Socrates-Erasmus (2007), Uniwersytet Warszawski - studia podyplomowe -
specjalność: psychologia reklamy (2008). Przebieg pracy zawodowej: 08.2013 ? obecnie Dyrektor Generalny, Drogerie Dayli, Prokurent; 09.2012- 08.2013 Dyrektor ds. Rozwoju, Hygienika S.A.; 10.2010-08.2012 Commercial & Marketing Manager Football, Warner Bros. Consumer Products; 12.2009- 09.2010 Category Manager, Plus Licens Poland ? agencja licencyjna; 02.2008 ? 11.2009 Account Executive, McCann Erickson; 08.2007-01.2008 Junior Account Executive, McCann Erickson. Według oświadczenia złożonego Spółce Pani Anna Wierzbicka nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta i Dayli, ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Według złożonego oświadczenia nie figuruje też w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KERDOS GROUP S.A.
(pełna nazwa emitenta)
KERDOS GROUP Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00 - 113 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Emilii Plater 53
(ulica) (numer)
034 35 15 010 034 35 15 029
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
5220100924 011302860
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-27 Kamil Kliniewski Prezes Zarządu
2015-01-27 Łucja Latos Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ehdeo

Podziel się opinią

Share
d1ehdeo
d1ehdeo