Trwa ładowanie...
d1jef8a

KERDOS GROUP - Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za I kwartał 2015 roku. (52/2015)

KERDOS GROUP - Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za I kwartał 2015 roku. (52/2015)

Share
d1jef8a
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 52 / 2015
Data sporządzenia: 2015-05-05
Skrócona nazwa emitenta
KERDOS GROUP
Temat
Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za I kwartał 2015 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Kerdos Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: ?Spółka?) informuje, że zmianie ulega termin przekazania raportu okresowego QS Grupy Kapitałowej Kerdos za I kwartał 2015 r., którego termin w raporcie bieżącym 10/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. określony był na dzień 15 maja 2015 r. Skonsolidowany raport kwartalny QS Grupy Kapitałowej Kerdos za I kwartał 2015 r. zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 7 maja 2015 r. Podstawa prawna: § 101 oraz 103 § 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących o okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim(Dz.U.2014.133 j.t.).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1jef8a

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KERDOS GROUP S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KERDOS GROUP | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00 - 113 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Emilii Plater | | 53 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 034 35 15 010 | | 034 35 15 029 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@kerdosgroup.com | | www.kerdosgroup.com | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5220100924 | | 011302860 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-05 Kamil Kliniewski Prezes Zarządu
2015-05-05 Jagna Stanecka Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1jef8a

Podziel się opinią

Share
d1jef8a
d1jef8a