Trwa ładowanie...
d2dgbwi
d2dgbwi
espi

KERDOS GROUP - Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za I kwartał 2015 roku. (52/2015)

KERDOS GROUP - Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za I kwartał 2015 roku. (52/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2dgbwi
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 52 / 2015
Data sporządzenia: 2015-05-05
Skrócona nazwa emitenta
KERDOS GROUP
Temat
Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za I kwartał 2015 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Kerdos Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: ?Spółka?) informuje, że zmianie ulega termin przekazania raportu okresowego QS Grupy Kapitałowej Kerdos za I kwartał 2015 r., którego termin w raporcie bieżącym 10/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. określony był na dzień 15 maja 2015 r. Skonsolidowany raport kwartalny QS Grupy Kapitałowej Kerdos za I kwartał 2015 r. zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 7 maja 2015 r. Podstawa prawna: § 101 oraz 103 § 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących o okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim(Dz.U.2014.133 j.t.).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KERDOS GROUP S.A.
(pełna nazwa emitenta)
KERDOS GROUP Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00 - 113 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Emilii Plater 53
(ulica) (numer)
034 35 15 010 034 35 15 029
(telefon) (fax)
sekretariat@kerdosgroup.com www.kerdosgroup.com
(e-mail) (www)
5220100924 011302860
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-05 Kamil Kliniewski Prezes Zarządu
2015-05-05 Jagna Stanecka Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2dgbwi

Podziel się opinią

Share
d2dgbwi
d2dgbwi