Trwa ładowanie...
d2o7fq1
d2o7fq1
espi

KERNEL HOLDING S.A. - ZBYCIE ZNACZNEGO PAKIETU AKCJI KERNEL HOLDING S.A. (23/2011)

KERNEL HOLDING S.A. - ZBYCIE ZNACZNEGO PAKIETU AKCJI KERNEL HOLDING S.A. (23/2011)
Share
d2o7fq1

| | POLISH FINANCIAL SUPERVISION AUTHORITY | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | UNI - EN REPORT No | 23 | / | 2011 | | | | |
| | Date of issue: | 2011-04-11 | | | | | | | | | |
| | Short name of the issuer | | | | | | | | | | |
| | KERNEL HOLDING S.A. | | | | | | | | | | |
| | Subject | | | | | | | | | | |
| | ZBYCIE ZNACZNEGO PAKIETU AKCJI KERNEL HOLDING S.A. | | | | | | | | | | |
| | Official market - legal basis | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Unofficial market - legal basis | | | | | | | | | | |
| | Contents of the report: | | | | | | | | | | |
| | Kernel Holding SA informuje, że otrzymał od ING Bank N.V., London Branch, następujące zawiadomienie dotyczące zbycia znacznego pakietu akcji Kernel Holding S.A.:"Stosownie do postanowień art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, ze zm.), ING Bank N.V., London Branch (dalej "ING"), niniejszym zawiadamia o tym, że w dniu 6 kwietnia 2011 r. zbyła akcje spółki Kernel Holding S.A. (dalej "Spółka"), w wyniku czego udział ING w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki spadł poniżej 5%.ING zbył 5.400.000 akcji Spółki, stanowiących 7,33% kapitału zakładowego Spółki, które uprawniają do 5.400.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 7,33% ogólnej liczby głosów. Zbycie nastąpiło w wyniku umów sprzedaży zawieranych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, na rzecz inwestorów instytucjonalnych, którzy zakupili akcje
Spółki w ofercie akcji dla inwestorów instytucjonalnych, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 17/2011..Przed omawianym zbyciem, ING posiadała 5.400.000 akcji Spółki, stanowiących 7,33% kapitału zakładowego Spółki, które uprawniały do 5.400.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 7,33% ogólnej liczby głosów. Obecnie ING nie posiada żadnych akcji Spółki." | | | | | | | | | | |
| | Annexes | | | | | | | | | | |
| | File | Description | | | | | | | | | |

REPORT
INFORMATION ABOUT THE ENTITY
SIGNATURE OF PERSONS REPRESENTING THE COMPANY

KERNEL HOLDING S.A.
(fullname of the issuer)
KERNEL HOLDING S.A. Spożywczy (spo)
(short name of the issuer) (sector according to clasificationof the WSE in Warsow)
L-1331 Luksemburg
(post code) (city)
boulevard Grande-Duchesse Charlotte 65 65
(street) (number)
(phone number) (fax)
(e-mail) (web site)
12345 12345
(NIP) (REGON)

REPORT
INFORMATION ABOUT THE ENTITY
SIGNATURE OF PERSONS REPRESENTING THE COMPANY

SIGNATURE OF PERSONS REPRESENTING THE COMPANY
Date Name Position / Function Signature
2011-04-11 Anastasia Usacheva; Patrick Conrad Directors

REPORT
INFORMATION ABOUT THE ENTITY
SIGNATURE OF PERSONS REPRESENTING THE COMPANY

d2o7fq1

Podziel się opinią

Share
d2o7fq1
d2o7fq1