Trwa ładowanie...
d2o7fq1
d2o7fq1
espi

KETY - Deklaracja dotycząca wypłaty dywidendy (9/2011)

KETY - Deklaracja dotycząca wypłaty dywidendy (9/2011)
Share
d2o7fq1
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2011
Data sporządzenia: 2011-04-11
Skrócona nazwa emitenta
KETY
Temat
Deklaracja dotycząca wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Grupy Kęty SA informuje, że w dniu 11 kwietnia 2011 roku podjął uchwałę w sprawie propozycji wypłaty dywidendy za 2010 rok. Zarząd zaproponuje Walnemu Zgromadzeniu Grupy Kęty SA, po uzyskaniu akceptacji Rady Nadzorczej, wypłatę dywidendyza 2010 rok w wysokości 4 zł na jedną akcję, co jest zgodne z prowadzoną polityką Spółki w tym zakresie.Podstawa prawna:Zgodnie z § 38 ust. 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GRUPA KĘTY SA
(pełna nazwa emitenta)
KETY Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
32-650 Kęty
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kościuszki 111 111
(ulica) (numer)
033 844 60 00 033 845 30 93
(telefon) (fax)
kety@gk-kety.com.pl www.gk-kety.com.pl
(e-mail) (www)
549-000-14-68 070614970
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-11 Dariusz Mańko Prezes Zarządu
2011-04-11 Adam Piela Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2o7fq1

Podziel się opinią

Share
d2o7fq1
d2o7fq1