Trwa ładowanie...
d1avnfy
espi

KETY - Wstępne wyniki II kwartału 2014 roku (47/2014)

KETY - Wstępne wyniki II kwartału 2014 roku (47/2014)
Share
d1avnfy

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 47 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-17 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | KETY | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Wstępne wyniki II kwartału 2014 roku | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Grupy Kęty SA zgodnie z ogłoszonym kalendarzem wydarzeń korporacyjnych podaje do publicznej wiadomości wstępne prognozy dotyczące wyników drugiego kwartału 2014 r. W drugim kwartale nadal utrzymywała się bardzo dobra koniunktura na produkty oferowane przez poszczególne segmenty grupy kapitałowej. Wg szacunków spółki skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosą 430 - 440 mln zł a więc będą wyższe o ok 14% od wartości zeszłorocznych pomimo utrzymujących się niskich cen aluminium na rynkach światowych (1835 USD/t, -2% r/r). Wszystkie segmenty grupy kapitałowej zanotowały wzrosty przychodów ze sprzedaży w tym: Segment Usług Budowlanych o ok 75%, Segment Systemów Aluminiowych o 19%, Segment Akcesoriów Budowlanych o ok. 13%. Segment Wyrobów Wyciskanych o 8%, natomiast Segment Opakowań Giętkich o 6%. Według prognozy Zarządu Spółki skonsolidowany zysk operacyjny drugiego kwartału wyniesie ok. 60 mln zł, czyli o ponad 80% więcej od poziomu z drugiego kwartału poprzedniego roku. Głównymi przyczynami tak
dynamicznego wzrostu jest poprawa koniunktury na rynku krajowym, utrzymujący się wzrost eksportu oraz wynikające z tego marże w poszczególnych segmentach. Zysk EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) wyniesie 80 mln zł. Saldo działalności finansowej (koszty odsetek, różnice kursowe na wycenie pozycji bilansowych, w tym kredytów walutowych) w okresie drugiego kwartału będzie miało wynik ujemny i wyniesie ok 4 mln zł (-2,8 mln zł w roku poprzednim). Wynik netto zostanie dodatkowo zwiększony o ok 5 mln zł aktywa na podatek odroczony z tyt. działalności w specjalnej strefie ekonomicznej zaksięgowanego w drugim kwartale 2014. W drugim kwartale roku poprzedniego wartość zawiązanego aktywa wynosiła 14,2 mln zł. W konsekwencji spółka szacuje, iż skonsolidowany zysk netto wyniesie ok. 49 mln zł a więc będzie o 14% wyższy od zysku netto osiągniętego w drugim kwartale 2013 roku. Na koniec czerwca 2014 roku dług netto Grupy Kapitałowej wyniesie ok. 180 mln zł. Powyższa prognoza została przygotowana w oparciu
o następujące założenia. 2 kwartał 2013 2 kwartał 2014(prognoza) Zmiana średni kurs EUR/PLN w kwartale 4,20 4,17 -1% średni kurs USD/PLN w kwartale 3,21 3,04 -5% średnia cena aluminium 3M w kwartale 1870 USD/t 1835 USD/t -2% W związku z bardzo dobrymi prognozami wyników drugiego kwartału i wiążącym się z nimi znacznym zaawansowaniem realizacji budżetu na rok 2014 w zakresie zysku EBITDA (59%) i zysku netto (63%), zarząd spółki planuje odnieść się do prognoz rocznych przy okazji publikacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze, tj w dniu 7 sierpnia br. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GRUPA KĘTY SA
(pełna nazwa emitenta)
KETY Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
32-650 Kęty
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kościuszki 111
(ulica) (numer)
033 844 60 00 033 845 30 93
(telefon) (fax)
kety@grupakety.com www.grupakety.com
(e-mail) (www)
549-000-14-68 070614970
(NIP) (REGON)
d1avnfy

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-24 Dariusz Mańko Prezes Zarządu
2014-06-24 Adam Piela Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1avnfy

Podziel się opinią

Share
d1avnfy
d1avnfy