Trwa ładowanie...
d2g218l
d2g218l
espi

Kino Polska TV S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Kino Polska TV S.A. (41/2013)

Kino Polska TV S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Kino Polska TV S.A. (41/2013)
Share
d2g218l

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 41 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | Kino Polska TV S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Kino Polska TV S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Kino Polska TV S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 26 września 2013 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawierające poniższe informacje: "ZAWIADOMIENIE w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Na podstawie art. 69 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 184 poz. 1539), Oblio International B.V. informuje o zmianie stanu posiadania akcji Kino Polska TV S.A. ("Spółka", "Emitent"). W dniu 18 września 2013 r., w wyniku transakcji przeprowadzonej za pośrednictwem firmy inwestycyjnej na rynku wtórnym poza obrotem zorganizowanym
na podstawie umowy kupna-sprzedaży akcji, Oblio International B.V. dokonało sprzedaży 198 700 (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset) akcji zwykłych na okaziciela Kino Polska TV S.A. Na skutek wyżej wymienionych transakcji zmniejszeniu uległ udział Oblio International B.V. w kapitale zakładowym Kino Polska TV S.A. o 1,43%. Przed datą zmniejszenia udziału w kapitale zakładowym Emitenta, Oblio International B.V. posiadało 7 437 800 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, co stanowiło 53,62% udziału w kapitale zakładowym Kino Polska TV S.A. oraz odpowiadało 7 437 800 głosom i 53,62% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Aktualnie Oblio International B.V. posiada 7 239 100 akcji zwykłych na okaziciela Kino Polska TV S.A., co stanowi 52,19% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz odpowiada 7 239 100 głosom i 52,19% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Kino Polska TV S.A. podmiot zależny od Oblio International B.V. posiada 48 596 akcji własnych, co stanowi
0,35% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz odpowiada 48 596 głosom i 0,35% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Kino Polska TV Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
Kino Polska TV S.A. Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-595 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Puławska 61
(ulica) (numer)
+48 (22) 356 74 00 +48 (22) 356 74 01
(telefon) (fax)
sekretariat@kinopolska.pl www.kinopolska.pl
(e-mail) (www)
5213248560 015514227
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-26 Piotr Reisch Prezes Zarządu
2013-09-26 Bogusław Kisielewski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2g218l

Podziel się opinią

Share
d2g218l
d2g218l