Trwa ładowanie...
d2d3o5o
d2d3o5o
espi

Kino Polska TV S.A. - Ziszczenie się warunku podwyższenia linii kredytowej w rachunku bieżącym (4...

Kino Polska TV S.A. - Ziszczenie się warunku podwyższenia linii kredytowej w rachunku bieżącym (40/2013)
Share
d2d3o5o

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 40 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | Kino Polska TV S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ziszczenie się warunku podwyższenia linii kredytowej w rachunku bieżącym | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2013 przekazanego w dniu 7 sierpnia 2013 r., Zarząd Kino Polska TV S.A. ("Spółka") zawiadamia, że w dniu dzisiejszym, tj. 26 września 2013 r. powziął informację o ziszczeniu się warunku wejścia w życie postanowień aneksu nr 8 ("Aneks") do umowy nr 3/2008 kredytu w rachunku bieżącym ("Kredyt") z dnia 10 kwietnia 2008 r. wraz z aneksami zawartej pomiędzy Kino Polska TV S.A. a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. Przedmiotem niniejszego Aneksu jest zwiększenie aktualnej linii kredytowej w rachunku bieżącym Kino Polska TV S.A. z kwoty 5 000 000 zł (słownie: pięć milionów złotych) do 8 000 000 zł (słownie: osiem milionów złotych). Zgodnie z postanowieniami Aneksu, udostępnienie dodatkowej kwoty kredytu w rachunku bieżącym, tj. 3 000 000 zł następuje po ustanowieniu przez Kino Polska TV S.A. zabezpieczenia spłaty kredytu w postaci cesji wierzytelności z umów handlowych zawartych z jednym z kontrahentów Spółki. Niniejszy warunek został spełniony w dniu 26 września 2013 r.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 wraz z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Kino Polska TV Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
Kino Polska TV S.A. Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-595 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Puławska 61
(ulica) (numer)
+48 (22) 356 74 00 +48 (22) 356 74 01
(telefon) (fax)
sekretariat@kinopolska.pl www.kinopolska.pl
(e-mail) (www)
5213248560 015514227
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-26 Piotr Reisch Prezes Zarządu
2013-09-26 Bogusław Kisielewski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2d3o5o

Podziel się opinią

Share
d2d3o5o
d2d3o5o