Trwa ładowanie...
d1t8gmf
espi

KLEBA INVEST - Publikacja Życiorysu Członka Rady Nadzorczej (42/2014) - EBI

KLEBA INVEST - Publikacja Życiorysu Członka Rady Nadzorczej (42/2014)
Share
d1t8gmf
NEW CONNECT
Raport EBI nr 42 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-12
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Publikacja Życiorysu Członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd KLEBA INVEST S.A. (dalej Emitent, Spółka) podaje do wiadomości życiorys Członka Rady Nadzorczej Emitenta - Pana Sławomira Polańskiego. Emitent informował o powyższej nominacji w raporcie 38/2014, iż na mocy uchwały nr 6 podjętej w dniu 27 października 2014 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta powołało Pana Sławomira Polańskiego do pełnia funkcji w Radzie Nadzorczej. Życiorys Pana Sławomira Polańskiego, w zakresie zgodnym z § 10 ust. 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, został załączony do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.
Załączniki
Plik Opis
SlawomirPolanski-kwestionariuszosobowy-0.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Jakub Makurat Prezes Zarządu
Tomasz Kapłun Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1t8gmf

Podziel się opinią

Share
d1t8gmf
d1t8gmf