Trwa ładowanie...
d2xizlq
d2xizlq
espi

KLEBA INVEST S.A. - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów (7/2014)

KLEBA INVEST S.A. - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów (7/2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2xizlq

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-15 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | KLEBA INVEST S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KLEBA INVEST S.A. (dalej Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 14 listopada 2014 roku otrzymał zawiadomienie od Mezzo Capital Sp. z o.o. o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. W zawiadomieniu przekazanym zgodnie z art. 69 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Mezzo Capital Sp. z o.o. poinformowała, iż w wyniku rozliczonych w dniu 7 listopada 2014 roku dwóch transakcji pozarynkowych, zmianie uległ udział Mezzo Capital Sp. z o.o. w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. W dwóch transakcjach pozarynkowych Mezzo Capital Sp. z o.o. dokonała zbycia odpowiednio 522.000 oraz 218.000 sztuk akcji Spółki. Przed przeprowadzenie powyższych transakcji, Mezzo Capital Sp. z o.o. posiadała 740.000 akcji Emitenta, stanowiących 6,56% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniających do 6,56%
udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. W skutek rozliczenia powyższych transakcji, Mezzo Capital Sp. z o.o. nie posiada akcji Emitenta. Jakub Makurat ? Prezes Zarządu Tomasz Kapłun ? Wiceprezes Zarządu | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2xizlq

Podziel się opinią

Share
d2xizlq
d2xizlq