Trwa ładowanie...
d19ocgg
d19ocgg

KNF: Alior Bank przejmie Powszechną SKOK w Knurowie 1 czerwca

Warszawa, 26.04.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie podjęła decyzję o przejęciu Powszechnej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej w Knurowie (Powszechnej SKOK) przez Alior Bank. Alior przejmie SKOK 1 czerwca, podała Komisja. 
Share
d19ocgg

"W dniu 26 kwietnia 2016 r. bank, który dokonał zgłoszenia, tj. Alior Bank SA, w związku z osiągnięciem porozumienia z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym (BFG) co do warunków wsparcia finansowego udzielonego na podstawie art. 20 g ustawy o BFG, wyraził zgodę na przejęcie Powszechnej SKOK, w rozumieniu art. 74 c ust. 4 i 5 ustawy o skok. Sytuacja Alior Banku SA pozwala na przejęcie Powszechnej SKOK w sposób zapewniający ochronę stabilności rynku finansowego i pełne bezpieczeństwo środków zgromadzonych na rachunkach kasy" - czytamy w komunikacie.

Komisja podała, że wartość aktywów przejmowanej Powszechnej SKOK wynosi 0,1% wartości aktywów Alior Banku.

"Alior Bank SA spełnia też kryteria, które KNF bierze pod uwagę przy ocenie zdolności do udziału w restrukturyzacji sektora SKOK, tj. zarówno formalne, jak i uzupełniające, co czyni planowane przedsięwzięcie bezpiecznym i ekonomicznie uzasadnionym" - czytamy dalej.

d19ocgg

Alior z dniem 27 kwietnia przejmie zarząd nad majątkiem Powszechnej SKOK, zaś 1 czerwca zostanie ona przejęta przez Alior Bank jako bank przejmujący. Do dnia przejęcia kasa prowadzi działalność i oferuje usługi swoim członkom w pełnym dotychczasowym zakresie.

Według sprawozdawczości na koniec marca 2016 r., Powszechna SKOK posiadała ujemne fundusze własne w wysokości -15,1 mln zł, ujemny współczynnik wypłacalności na poziomie -45,4%oraz wykazywała łączne straty na kwotę -20,8 mln zł. Depozyty członkowskie zgromadzone przez 23,6 tys. członków Powszechnej SKOK wynoszą 42,1 mln zł.

KNF stwierdziła 22 marca, że żadna inna spółdzielcza kasa nie posiada zdolności do przejęcia Powszechnej SKOK w sposób mogący zapewnić bezpieczeństwo depozytów zgromadzonych w kasie i umorzyła postępowanie administracyjne prowadzone w tym przedmiocie. KNF poinformowała wówczas, że do 5 kwietnia 2016 r. czeka na zgłoszenia banków krajowych zainteresowanych udziałem w procesie restrukturyzacji Powszechnej SKOK.

W związku z wpłynięciem wstępnego zgłoszenia od dwóch banków (1 komercyjnego i 1 banku spółdzielczego), KNF 5 kwietnia jednogłośnie dodatkowy termin do dnia 20 kwietnia 2016 r. włącznie na osiągnięcie przez któryś z tych dwóch banków porozumienia z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym (BFG) co do warunków wsparcia finansowego oraz na wyrażenie zgody na przejęcie Powszechnej SKOK. Następnie 21 kwietnia 2016 r. w związku z podtrzymaniem przez jeden z banków zainteresowania udziałem w procesie restrukturyzacji Powszechnej SKOK, termin ten został przez KNF jednogłośnie przedłużony do dnia 26 kwietnia 2016 r.

(ISBnews)

d19ocgg

Podziel się opinią

Share
d19ocgg
d19ocgg