Trwa ładowanie...
d1r7shn

KNF: Banki komercyjne przeznaczyły 39,7% zysku za 2015 r. na dywidendy

Warszawa, 19.09.2016 (ISBnews) - Banki komercyjne, które odnotowały na koniec 2015 roku pozytywny wynik finansowy wypłaciły bądź wypłacą w formie dywidendy 39,7% zysku za ub. r. tj. 4 980,1 mln zł, pozostawiły 47,9% zysków, tj. 6 011,6 mln zł. Dodatkowo dwa banki wypłacą 1 342,6 mln zł z nierozdysponowanego zysku z 2014 r., podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

Share
d1r7shn

"Podkreślić przy tym należy warunkowość niniejszych zestawień. ZWZA jednego z banków podjęło uchwałę o wypłacie nierozdysponowanego zysku z 2014 r. roku (w kwocie 1 250 mln zł) pod warunkiem, że do dnia 8.12.2016 r. bank nie przejmie kontroli nad innym podmiotem i nie nastąpią zmiany regulacji lub zaleceń nadzorczych mające wpływ na wymogi w zakresie funduszy własnych. W przeciwnym przypadku bank nie wypłaci nierozdysponowanego zysku wypracowanego w 2014 r. W niniejszym materiale założono, że niniejszy bank wypłaci założoną dywidendę" - czytamy w dokumencie pt. "Syntetyczna informacja o kierunkach podziału zysku za 2015 r. krajowych banków komercyjnych".

Banki komercyjne wypracowały łączny zysk w wysokości 12 056,8 mln zł w 2015 r., przy czym 5 banków poniosło łączną stratę w wysokości 487,1 mln zł. Banki z dodatnim wynikiem wypłacą w formie dywidendy 39,7% wypracowanego zysku - na wypłatę zdecydowało się 11 banków.

Relatywnie największą dywidendę wypłaciły banki, których inwestorzy strategiczni pochodzą z Włoch (98,99% zysku) oraz USA (97,45% zysku).

"Wynik banków komercyjnych przypisany do inwestorów krajowych wyniósł 2 087,0 mln zł, z czego na dywidendę przeznaczą 452,2 mln zł. Dodatkowo otrzymają oni 546, 6 mln zł nierozdysponowanego zysku z 2014 r. Na inwestorów zagranicznych o udziale powyżej 5% kapitału przypada 6 143,8 mln zł zysku, z czego 48,39% zostanie wypłacone w formie dywidendy. Dodatkowo otrzymają oni 69,5 mln zł z nierozdysponowanego zysku za 2014 r." - czytamy dalej.

d1r7shn

KNF wskazała na silną koncentracje dodatnich wyników sektora w kilku największych bankach.

"Zwraca również uwagę koncentracja dywidendy - trzy banki wypłaciły 72% dywidendy sektora, a kolejne dwa 18%. Największy udział w zyskach mieć będą inwestorzy o udziale poniżej 5% w akcjonariacie (33%) oraz inwestorzy z Włoch (23%)" - czytamy także.

Według Komisji, w wyniku konsekwentnie realizowanej przez KNF polityki dywidendowej baza kapitałowa banków komercyjnych wzmacnia się. Sytuacja ta ma pozytywny wpływ na utrzymanie stabilności sektora bankowego w Polsce oraz na zewnętrzne oceny krajowego systemu finansowego - zarówno jako całości, jak i poszczególnych instytucji.

"Z danych przekazanych przez banki wynika, że poziom adekwatności kapitałowej banków komercyjnych jest nadal zadowalający. Od początku roku zauważalny jest stopniowy wzrost współczynnika kapitału podstawowego Tier 1 i łącznego współczynnika kapitałowego" - czytamy w materiale.

Należy mieć jednak na uwadze, że poziomy tych współczynników nie należą do najwyższych w UE. Większość sektorów bankowych państw UE ma bowiem wyższe średnie współczynniki niż polski sektor bankowy, podano także.

Banki komercyjne na koniec czerwca 2016 r. posiadały współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 na poziomie 15,73%, a poziom łącznego współczynnika kapitałowego wyniósł 17,38%.

(ISBnews)

d1r7shn

Podziel się opinią

Share
d1r7shn
d1r7shn