Trwa ładowanie...
d8f2qjb
banki

KNF cofnęła zezwolenie na działalność HFT Brokers DM począwszy od 26 VI br.

Warszawa, 25.04.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) cofnęła zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej przez HFT Brokers Dom Maklerski, podała KNF. Komisja nadała decyzji rygor natychmiastowej wykonalności oraz wyznaczyła termin zakończenia prowadzenia działalności maklerskiej przez HFT na 26 czerwca br. 

Share
d8f2qjb

"Komisja nadała decyzji rygor natychmiastowej wykonalności oraz wyznaczyła w decyzji termin zakończenia prowadzenia działalności maklerskiej przez HFT Brokers Dom Maklerski S.A. na dwa miesiące od dnia doręczenia decyzji o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej, co nastąpiło we wtorek, 25 kwietnia 2017 r. Termin zakończenia działalności przypada na dzień 26 czerwca 2017 r." - czytamy w komunikacie.

Komisja wskazała, że ze względu na fakt, że HFT Brokers Dom Maklerski prowadzi działalność maklerską w zakresie oferowania instrumentów finansowych, uzasadnione jest podanie do publicznej wiadomości informacji o utracie przez ten podmiot statusu prawnego, który legitymował go do wykonywania powyższych czynności.

"Jest to uzasadnione potrzebą ochrony inwestorów, do których HFT Brokers Dom Maklerski S.A. kierował oferty nabycia instrumentów finansowych, jak również koniecznością poinformowania emitentów, dla których HFT Brokers Dom Maklerski S.A. prowadził ewidencję obligacji, iż podmiot ten nie będzie więcej uprawniony do wykonywania takich usług. Jednocześnie podanie powyższej informacji do publicznej wiadomości ma na celu poinformowanie klientów, dla których HFT Brokers Dom Maklerski S.A. świadczy usługi przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, o potrzebie przeniesienia ich aktywów do innego uprawnionego podmiotu" - czytamy także.

d8f2qjb

Komisja podała, że cofnęła zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej przez HFT Brokers Dom Maklerski na podstawie art. 167 ust. 1 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i w związku z naruszeniem przez ten podmiot art. 395 ust.1 w związku z art. 395 ust. 3 Rozporządzenia CRR nr 575/2013, § 14 ust. 1, § 24 ust. 1 i 5, § 25 oraz § 28 ust. 1 rozporządzenia ministra finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych oraz warunków szacowania przez dom maklerski kapitału wewnętrznego, § 8 ust. 1 oraz § 83 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych.

(ISBnews)

d8f2qjb

Podziel się opinią

Share
d8f2qjb
d8f2qjb