Trwa ładowanie...
bank
25-07-2013 20:00

KNF: gorsze wyniki większości banków w I kwartale; pogorszenie w SKOK-ach

Pogorszeniu uległa sytuacja w SKOK-ach; mają ujemny kapitał w wysokości 30 mln zł. Trudne uwarunkowania zewnętrzne oraz szybko malejące stopy procentowe przełożyły się na pogorszenie wyników finansowych większości banków - podała w czwartek KNF.

KNF: gorsze wyniki większości banków w I kwartale; pogorszenie w SKOK-achŹródło: Thinkstockphotos
d4d7tce
d4d7tce

Z informacji zamieszczonej na stronie KNF wynika, że sytuacja sektora SKOK-ów uległa pogorszeniu głównie w wyniku urealnienia wartości aktywów oraz rozliczenia w czasie przychodów w zakresie opłat i prowizji od należności.

Baza kapitałowa sektora SKOK zmniejszyła się wskutek odnotowanych w roku bieżącym strat - podała Komisja. Fundusze własne sektora obliczone zgodnie z ustawą o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych na koniec I kwartału br. wynosiły minus 30 mln zł, natomiast fundusze własne liczone według metodyki Kasy Krajowej do określenia współczynnika wypłacalności wynosiły 201 mln zł - poinformował KNF.

Zgodnie z raportem Kasy wykazały stratę za I kwartał 2013 r. w wysokości 113 mln zł. Na ich wyniki finansowe wpływ miały głównie niska jakość portfela kredytowego, a także korekty wynikające z wprowadzenia zasady współmierności dochodów i kosztów, głównie tzw. zasady rozliczania opłat i prowizji w czasie.

d4d7tce

Wzrosło tempo rozwoju działalności kas, na co wpłynął wzrost wartości depozytów o 9 proc., rozwój akcji kredytowej jest jednak wolniejszy. Wynika ze stagnacji udzielania kredytów gospodarstwom domowym, które są głównymi klientami kas.

"Rozwój działalności depozytowej oraz aktywów sektora, przy spadku wartości funduszy własnych zwiększa ryzyko działalności kas. Fundusze własne są nieadekwatne do skali prowadzonej przez kasy działalności" - czytamy w raporcie KNF.

Rzecznik prasowy Krajowej SKOK Andrzej Dunajski podkreślił w czwartkowym oświadczeniu, że od chwili przejęcia państwowego nadzoru nad SKOK, czyli od 27 października 2012 r., wyniki kas, wykazywane w raportach KNF są coraz gorsze.

Jak zaznaczył, na opublikowaną w czwartek informację o wynikach SKOK-ów w pierwszym kwartale 2013 r. wpływ miało zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego rozporządzenie ministra finansów, które zawiera metodologię zaniżającą wyniki.

d4d7tce

KNF poinformowała też o pogorszeniu wyników finansowych większości banków. Wynik finansowy netto sektora bankowego w I kwartale 2013 r. wyniósł 4 088 mln zł i był o 127 mln zł, tj. o 3 proc. niższy niż w I kwartale 2012 r.; spadek wyników wystąpił w 518 podmiotach, które skupiały 63,8 proc. aktywów sektora; 11 podmiotów wykazało stratę w łącznej wysokości 24 mln zł.

Główna przyczyną spadku przychodów była redukcja oprocentowania kredytów wynikająca z niższych stóp procentowych. W zeszłym roku główna stopa NBP wynosiła ponad 4 proc. Dziś jest to już 2,5 proc.

W I kwartale 2013 r. akcja kredytowa uległa stagnacji - wartość kredytów ogółem wzrosła o 11,3 mld zł, tj.1,2 proc. Zrealizowany w pierwszych trzech miesiącach tego roku przyrost kredytów mieszkaniowych był najniższy na przestrzeni ostatnich lat (wzrost o 4,6 mld zł, tj. 1,4 proc.).

Komisja przewiduje, że w kolejnych okresach należy liczyć się z utrzymaniem negatywnej presji na wyniki finansowe banków. Ma to związek z utrzymującym się silnym osłabieniem tempa wzrostu gospodarki, co może skutkować m.in. pogorszeniem sytuacji finansowej części kredytobiorców, jak też zmniejszeniem popytu na kredyt i produkty bankowe.

d4d7tce
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d4d7tce