Trwa ładowanie...
d1xhc72

KNF: Kluczowe dla wyników banków poprawa koniunktury i działania regulacyjne

Warszawa, 18.12.2015 (ISBnews) - Kluczowe znaczenie dla wyników banków w kolejnych okresach będzie miał rozwój koniunktury w polskiej gospodarce oraz działania o charakterze regulacyjnym, ocenia Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

Share
d1xhc72

"Czynniki o charakterze regulacyjnym związane są głównie z kwestią poziomu opłat na rzecz BFG, kwestią ewentualnego nałożenia na banki tzw. 'podatku bankowego' oraz ustawowego rozwiązania problemu gospodarstw domowych, które zaciągnęły kredyt mieszkaniowy w walutach obcych i mogą one wywierać negatywną presję na wyniki banków" - napisała komisja w raporcie "Informacja o sytuacji banków w okresie I-IX 2015 r."

Dodatkowo "po dacie", na jaką została sporządzony raport KNF wystąpiła do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK Banku), co będzie miało silnie negatywny wpływ na wyniki banków w IV kwartale br.

Komisja wskazała, że utrzymujące się ożywienie polskiej gospodarki przekłada się na poprawę warunków działania sektora bankowego. Z drugiej strony, należy mieć na uwadze, że w otoczeniu zewnętrznym znajdują się czynniki ryzyka, związane m.in. z niepewnością dotyczącą dalszego rozwoju koniunktury w strefie euro, kryzysem zadłużeniowym Grecji, normalizacją polityki pieniężnej przez Fed, obniżeniem tempa wzrostu głównych gospodarek wschodzących, czy też trudnymi do przewidzenia konsekwencjami ewentualnej ponownej eskalacji konfliktu na Ukrainie.

d1xhc72

Wynik finansowy netto zrealizowany przez sektor bankowy w styczniu-wrześniu br. okazał się znacznie niższy niż w analogicznym okresie ub.r. - wyniósł 11 423 mln zł, co oznacza spadek o 11,9% w skali roku. Pogorszenie wyników dotyczyło 455 podmiotów, skupiających 76,4% aktywów sektora, zaś 16 podmiotów wykazało stratę w łącznej wysokości 208 mln zł.

KNF podała, że pogorszenie wyniku finansowego sektora nastąpiło na skutek obniżenia wyniku działalności bankowej, a w znacznie mniejszym stopniu na skutek wzrostu kosztów działania.

Konsekwencją obniżenia wyników finansowych było pogorszenie podstawowych miar efektywności działania, tj. m.in. wzrost wskaźnika kosztów (z 50,39 w okresie I-IX ub.r. do 54,21 w analogicznym okresie br.), obniżenie zrealizowanej marży odsetkowej (z 2,90 do 2,53), zmniejszenie ROA (z 1,18 do 0,98) oraz ROE (z 10,98 do 9,09).

(ISBnews)

d1xhc72

Podziel się opinią

Share
d1xhc72
d1xhc72