Trwa ładowanie...
d2qnboo
d2qnboo

KNF: Konsultacje dotyczące nowelizacji Rekomendacji S potrwają do 10 listopada

Warszawa, 10.10.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przesłała do konsultacji projekt założeń do znowelizowanej Rekomendacji S, dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie. Termin zgłaszania uwag upływa 10 listopada, podała KNF.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2qnboo

Celem nowelizacji Rekomendacji S jest rozszerzenie jej o zasady dotyczące kredytów hipotecznych udzielanych na stałą stopę procentową.

"Proponowana nowelizacja Rekomendacji S ma stanowić odpowiedź na toczącą się obecnie dyskusję dotyczącą kredytów na stałą stopę procentową. Trzeba zaznaczyć, że obserwowane nikłe zainteresowanie klientów takimi kredytami wynika prawdopodobnie w dużej mierze bądź z braku takich produktów w ofercie banków (brak podaży kredytów na stałą stopę), bądź z braku odpowiedniej promocji takich produktów ze strony sektora bankowego" - podała Komisja.

Biorąc pod uwagę ograniczone zainteresowanie banków tym produktem oraz zidentyfikowane ryzyko związane z kredytami na zmienną stopę w sytuacji rekordowo niskich stóp procentowych, należy podjąć działania, zmierzające do zmiany struktury portfeli banków poprzez wzrost udziału kredytów na stałą stopę, podano także.

d2qnboo

Według Komisji, w celu zminimalizowania ryzyka systemowego, banki powinny sporządzać i prezentować klientom symulacje kosztów obsługi ekspozycji kredytowej dla następujących poziomów stopy procentowej, od której zależy jej oprocentowanie: 3%, 5%, 10% i 15%. Ponadto bank powinien w czytelny sposób informować klientów o ograniczeniach dotyczących wcześniejszej spłaty kredytów. Informacje te powinny zostać zawarte w umowie kredytowej, a nie w regulaminach.

Niezbędne także - w ocenie Komisji - jest rekomendowanie bankom, iż w przypadku kredytu na stałą stopę procentową, okres, w którym obowiązuje stała stopa (tj. przed przejściem ze stopy stałej na zmienną lub refiksacją stałej stopy) powinien wynosić minimum 10 lat.

O wyrażenie opinii do projektu KNF poprosiła - obok podmiotów rynkowych - także Narodowy Bank Polski, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Rzecznik Finansowy, Związek Banków Polskich, Krajowy Związek Banków Spółdzielczych, wybrane firmy audytorskie.

(ISBnews)

d2qnboo

Podziel się opinią

Share
d2qnboo
d2qnboo