Trwa ładowanie...
d2y1fyv
d2y1fyv

KNF oczekuje wprowadzenia Rekomendacji W w bankach do 30 czerwca 2016 r.

Warszawa, 22.07.2015 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wydała Rekomendację W dotyczącą zarządzania ryzykiem modeli w bankach. Komisja oczekuje, że rekomendacja zostanie wprowadzona nie później niż do 30 czerwca 2016 r., podała KNF.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2y1fyv

Rekomendacja W jest wydawana głównie w celu:

- jasnego określenia oczekiwań nadzorczych w zakresie procesu zarządzania ryzykiem? modeli, w tym wynikających z art. 85 ust. 1 CRDIV1, wskazujących bankom na konieczność wprowadzenia systemowego podejścia do zarządzania ryzykiem modeli ustanawiającego standardy obowiązujące w całej instytucji (z uwzględnieniem modeli zewnętrznych, w tym grupowych), których przestrzeganie ma zapewnić dostosowanie ryzyka wykorzystywanych przez dany bank modeli do tolerancji banku na ten rodzaj ryzyka,

- wskazania bankom dobrych praktyk w zakresie efektywnego procesu zarządzania ryzykiem modeli na wszystkich jego etapach i w konsekwencji poprawy jakości zarządzania ryzykiem modeli oraz wypracowania wysokich standardów rynkowych,

d2y1fyv

- dostosowania podejmowanych przez banki działań w zakresie zarządzania ryzykiem modeli do poziomu ryzyka modeli (zasada proporcjonalności),

- zmniejszenia stopnia narażenia sektora bankowego na ryzyko modeli i przygotowania banków do sprawnego podejmowania właściwych działań zaradczych i naprawczych w sytuacji materializacji ryzyka modeli w przyszłości.

W ocenie Komisji, oszacowania modeli mają istotny wpływ na m.in. prezentowaną przez banki jakość aktywów oraz wyniki finansowe.

"Jednocześnie ustalenia inspekcji UKNF w zakresie oceny modeli wykorzystywanych w bankach na potrzeby zarządzania ryzykiem wskazują na umiarkowany stopień powszechności zdefiniowania standardów zarządzania ryzykiem na poziomie instytucji, bądź występowanie wielu, nierzadko niespójnych ze sobą standardów tworzonych przez poszczególne jednostki organizacyjne. Niejednolitość standardów wynika też ze stosowania przez wiele banków krajowych modeli rozwijanych i wprowadzanych na poziomie podmiotów dominujących" - czytamy w komunikacie.

d2y1fyv

KNF podkreśla, że polski sektor bankowy uniknął dotychczas wystąpienia istotnych negatywnych skutków materializacji ryzyka modeli. Należy jednak zakładać, że znaczenie ryzyka modeli w działalności banków będzie rosło z czasem, ze względu na wzrost skali automatyzacji, standaryzacji i obiektywizacji szeregu procesów bankowych.

"Jasne zdefiniowanie oczekiwań nadzorczych w zakresie zarządzania ryzykiem modeli, z uwzględnieniem modeli zewnętrznych, będzie impulsem do rzetelnego i kompleksowego podejścia sektora bankowego do tego zagadnienia" - podano także.

KNF jest jednym z pierwszych w Europie nadzorów, które wydają rekomendacje w tym zakresie. Wydanie podobnych rekomendacji jest planowane dla sektora ubezpieczeń w 2016 roku.

Komisja oczekuje, że rekomendacja zostanie wprowadzona nie później niż do 30 czerwca 2016 r.

(ISBnews)

d2y1fyv

Podziel się opinią

Share
d2y1fyv
d2y1fyv