Trwa ładowanie...
d11id9y
21-12-2015 13:35

KNF przedstawiła projekt rekomendacji, dotyczący ryzyka koncentracji w bankach

KNF przedstawiła projekt zmiany Rekomendacji C, regulującej kwestię ryzyka koncentracji w bankach. Dotyczy ona zwłaszcza banków mających powiązania kapitałowe z firmami z tzw. grupy "shadow banking", czyli np. z firmami pożyczkowymi.

d11id9y
d11id9y

"Ryzyko koncentracji, w wyniku jego materializacji w czasie kryzysu finansowego zapoczątkowanego w 2008 r., stanowiło źródło poważnych strat dla europejskich i globalnych banków, przyczyniając się do osłabienia ich kondycji finansowej i bezpieczeństwa funkcjonowania. W związku z rozwojem sytuacji w sektorze bankowym, nabyciem nowych doświadczeń zarówno przez banki, jak i nadzór finansowy oraz rozwojem regulacji europejskich na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, zaistniała potrzeba nowelizacji Rekomendacji C, zakładającej aktualizację i wzbogacenie jej treści o nowe obszary" - napisał wiceszef KNF Wojciech Kwaśniak w liście do prezesa Związku Banków Polskich Krzysztofa Pietraszkiewicza. ZBP ma do 20 stycznia 2016 roku przedstawić uwagi do dokumentu.

Ryzyko koncentracji, jak przypomina KNF, występuje wtedy, gdy dochodzi np. do: "uzależnienia działalności banku od tych samych lub bardzo podobnych produktów, usług czy dostawców, polegania na mało zdywersyfikowanych aktywach płynnych i źródłach finansowania, posiadania istotnych ekspozycji wobec pojedynczych klientów lub grup powiązanych klientów czy ekspozycji będących pod wpływem wspólnych lub silnie dodatnio skorelowanych czynników ryzyka". Wszystkie te czynniki bowiem "mogą przyczynić się do powstania strat wystarczająco dużych, by pogorszyć ogólny profil ryzyka banku i stanowić zagrożenie dla kontynuowania działalności".

Nowa rekomendacja ma zastąpić dotychczasową Rekomendację C, dotyczącą zarządzania ryzykiem koncentracji z 2002 r. Skierowana jest do wszystkich banków, niezależnie od poziomu konsolidacji, choć wszystkie jej postanowienia powinny według KNF stosować przede wszystkim banki, w których udział depozytów sektora niefinansowego (a więc np. firm pożyczkowych) przekracza 5 proc. "zagregowanej sumy tych depozytów w sektorze bankowym na podstawie publikowanych przez KNF danych dla całego sektora bankowego według stanu na koniec roku". W pełni powinny stosować ją także banki, które "zostały zidentyfikowane jako systemowe".

W projekcie Rekomendacji C zostały zawarte "szczegółowe wymagania ostrożnościowe w zakresie zarządzania ryzykiem koncentracji".

d11id9y

Projekt zawiera 15 szczegółowych rekomendacji, głoszących m.in. że "zarząd banku powinien opracować oraz wprowadzić w życie sporządzoną w formie pisemnej politykę zarządzania ryzykiem koncentracji", "zarząd banku powinien wyznaczyć osoby odpowiedzialne za wprowadzenie i realizację polityki banku w zakresie zarządzania ryzykiem koncentracji", "zarząd banku powinien co najmniej raz w roku dokonywać oceny przyjętej polityki w zakresie ryzyka koncentracji pod względem sposobu jej stosowania oraz ewentualnej konieczności wprowadzenia zmian", "bank powinien posiadać zatwierdzone przez zarząd limity ograniczające ryzyko koncentracji", "bank powinien posiadać system monitorowania ryzyka koncentracji, umożliwiający pozyskiwanie w szybki sposób informacji zarządczej i szybką reakcję banku na zaistniałe zagrożenia".

d11id9y
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d11id9y