Trwa ładowanie...
d36w5y4
07-10-2016 20:25

KNF: sytuacja w SKOK-ach na koniec II kwartału nadal trudna

Na koniec czerwca 2016 r. sytuacja sektora SKOK była nadal bardzo trudna - stwierdza Komisja Nadzoru Finansowego w opublikowanym w piątek raporcie na temat spółdzielczych kas na koniec II kwartału 2016 roku.

d36w5y4
d36w5y4

Fundusze własne kas na koniec czerwca 2016 r. wynosiły 429,2 mln zł i w stosunku do końca 2015 r. ich wartość obniżyła się o 94,8 mln zł, a 33 kasy włącznie z Kasą Krajową były objęte postępowaniami naprawczymi - informuje KNF.

Spadek funduszy własnych kas, podkreśla komisja, nastąpił "pomimo objęcia i opłacenia w niektórych kasach udziałów nadobowiązkowych przez Kasę Krajową".

Z kolei współczynnik wypłacalności sektora SKOK na koniec czerwca 2016 r. prezentowany był w wysokości 4,18 proc., a po uwzględnieniu wyników inspekcji oraz wniosków z prowadzonego nadzoru analitycznego jego wartość obniżyłaby się do minus 0,12 proc.

"Kasy prowadzące działalność na koniec czerwca 2016 roku wykazały łącznie zysk netto w wysokości 4,8 mln zł, wobec poniesionej straty na 30 czerwca 2015 r. w wysokości 81,3 mln zł. Na wyniki finansowe kas negatywny wpływ miały spadające przychody z działalności podstawowej, jednak zaobserwowano w niektórych kasach poprawiającą się rentowność działania będącą skutkiem realizowanych procesów naprawczych. Nadal istotny wpływ na wyniki sektora miały jednorazowe transakcje związane ze sprzedażą portfeli wierzytelności przeterminowanych" - stwierdza KNF.

d36w5y4

Dodaje, że w okresie II kwartału 2016 r. (uwzględniając dane sprawozdawcze z wyłączeniem kas przejętych i w upadłości) nastąpił spadek: aktywów o 260 mln zł, tj. o 2,2 proc.; depozytów o 124 mln zł, tj. o 1,1 proc.; funduszy własnych o 94,8 mln zł, tj. o 18,1 proc. Z kolei wzrost dotyczył: portfela kredytowego netto o 57,9 mln zł, tj. o 0,9 proc.; portfela kredytowego brutto o 134,2 mln zł, tj. o 1,8 proc.; portfela kredytów przeterminowanych o 76,8 mln zł, tj. o 4 proc.

KNF informuje też, że "na koniec II kwartału 2016 r. działalność prowadziły 42 kasy, w stosunku do końca 2015 r. ich liczba zmniejszyła się o sześć (SKOK Wyszyńskiego i SKOK Powszechna zostały przejęte przez bank, a działalność SKOK Kujawiak i SKOK Polska, SKOK Jowisz, SKOK Arka została zawieszona)". Z kolei 33 kasy i Kasa Krajowa objętych było postępowaniami naprawczymi, a "10 kas realizowało programy naprawcze zaakceptowane przez Komisję Nadzoru Finansowego".

Dodatkowo w lipcu 2016 roku zawieszona została działalność kolejnej kasy - SKOK Skarbiec - dodaje KNF (w sierpniu i wrześniu br. komisja wprowadziła też zarządy komisaryczne w trzech kolejnych kasach - SKOK Jaworzno, SKOK Wybrzeże i Bieszczadzkiej SKOK - PAP).

"Łącznie na koniec czerwca 2016 r. - w okresie sprawowania nadzoru przez KNF w ramach procesów restrukturyzacyjnych sektora skok - liczba kas działających zmniejszyła się o 13, w tym: 5 kas zostało przejętych przez banki (SKOK św. Jana z Kęt, SKOK Kopernik, SKOK Wesoła, SKOK Wyszyńskiego i SKOK Powszechna), jedna kasa (SKOK Kwiatkowskiego) przejęła inną kasę (SKOK Siarkopol), jedna kasa (SKOK Szopienice) połączyła się z inną kasą (SKOK Dziedzice) oraz działalność sześciu kas (SKOK Wspólnota, SKOK Wołomin, SKOK Kujawiak, SKOK Polska, SKOK Jowisz, SKOK Arka) została zawieszona i zostały skierowane wnioski do właściwych sądów o ogłoszenie upadłości tych kas" - informuje także KNF w raporcie.

d36w5y4
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d36w5y4