Trwa ładowanie...
d2y7z1b
07-12-2016 08:50

KNF: TFI będą mogły przeznaczyć na dywidendy do 100% zysku za 2016 r.

Warszawa, 07.12.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przedstawiła warunki, których spełnienie umożliwi towarzystwom funduszy inwestycyjnych (TFI) przeznaczenie odpowiednio do 75% lub 75-100% zysku za 2016 r. na dywidendy.

d2y7z1b
d2y7z1b

"Kryteria, które towarzystwa funduszy inwestycyjnych powinny brać pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o podziale zysku za rok 2016 i wypłacie dywidendy w 2017 roku:

I. w 2016 r. oraz w okresie od początku 2017 r. do dnia podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy nie zaistniała sytuacja, w której doszłoby do niespełniania ustawowych wymogów kapitałowych;

II. przy podejmowaniu decyzji dotyczącej wysokości dywidendy, towarzystwo powinno uwzględnić dodatkowe potrzeby kapitałowe w perspektywie dwunastu miesięcy od momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r. tak, aby wypłata dywidendy przez towarzystwo nie miała wpływu na spełnianie wymogów kapitałowych w kolejnych miesiącach, w tym, aby decyzje podejmowane przez towarzystwo w zakresie obniżenia kapitału własnego nie powodowały zmniejszenia wskaźnika pokrycia wymogu kapitałowego poniżej poziomu wskazanego w pkt IV;

III. podjęcie decyzji o wypłacie i wysokości dywidendy powinno uwzględniać, czy w ciągu 6 miesięcy przed podjęciem uchwały o wypłacie dywidendy nie zostały zgłoszone roszczenia uczestników funduszy inwestycyjnych wobec towarzystwa w związku z nienależytym zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi;

d2y7z1b

IV. towarzystwa funduszy inwestycyjnych, spełniające warunki, o których mowa w pkt I -

III, które zarazem w toku ostatniego procesu Badania i Oceny Nadzorczej towarzystw funduszy inwestycyjnych otrzymały ocenę końcową BION 1 lub 2 mogą wypłacić dywidendę w 2017 roku:

  1. w łącznej wysokości wynoszącej maksymalnie 75% zysku wypracowanego w 2016 r. (co oznacza, że nie dopuszcza się wypłat z pozostałych elementów kapitałów własnych), o ile wypłata dywidendy nie będzie skutkowała zmniejszeniem wskaźnika pokrycia wymogu kapitałowego poniżej poziomu 1,5;
  2. w łącznej wysokości wyższej niż 75%, ale nie wyższej niż 100% zysku wypracowanego w 2016 r. (co oznacza, że nie dopuszcza się wypłat z pozostałych elementów kapitałów własnych), o ile wypłata dywidendy nie będzie skutkowała zmniejszeniem wskaźnika pokrycia wymogu kapitałowego poniżej poziomu 2 - przy czym wskaźnik pokrycia wymogu kapitałowego liczony jest jako iloraz wartości kapitału własnego towarzystwa i obowiązującego poziomu wymogu kapitałowego" - czytamy w stanowisku. (ISBnews)
d2y7z1b
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2y7z1b