Trwa ładowanie...
d31vuzu

KNF zatwierdziła prospekt Alior Banku w zw. z programem obligacji do 800 mln zł

Warszawa, 12.04.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Alior Banku sporządzony w związku z ofertami publicznymi do 800 tys. niezabezpieczonych, podporządkowanych obligacji o wartości nominalnej 1 tys. zł każda emitowanych w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych Alior Banku oraz  zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie ich do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w ramach systemu Catalyst, podała instytucja.

Share
d31vuzu

Pod koniec ub.r. rada nadzorcza Alior Banku wyraziła zgodę na otwarcie Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych do łącznej wartości nominalnej 800 mln zł.

Jak podawano wówczas, obligacje mają być emitowane i oferowane w seriach w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty zatwierdzenia przez KNF prospektu emisyjnego. Okres zapadalności obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji wynosić będzie od 5 do 10 lat od dnia emisji danej serii.

Otwarcie Programu Emisji umożliwia emisję poszczególnych serii obligacji w celu zapewnienia bezpiecznego poziomu łącznego współczynnika kapitałowego (TCR) w związku z podwyższeniem od 1 stycznia 2016 r. minimalnych wymogów kapitałowych dla banków. Od 1 stycznia 2016 r. zgodnie z zaleceniem banki mają utrzymywać współczynniki kapitałowe na poziomie co najmniej 13,25% w przypadku TCR oraz 10,25% dla Tier 1 - podawano wówczas.

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa banku miały wartość 40 mld zł na koniec 2015 r.

(ISBnews)

d31vuzu

Podziel się opinią

Share
d31vuzu
d31vuzu