Trwa ładowanie...
d2374er

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny JHM Development

Warszawa, 02.01.2015 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny JHM Development sporządzony w związku z zamiarem wprowadzenia do obrotu na GPW 41.702.500 akcji serii A2, podała spółka. JHM Development opublikował prospekt emisyjny i podkreśla, że nie jest z nim związana oferta akcji.

Share
d2374er

"Prospekt został sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 41.702.500 Akcji zwykłych na okaziciela serii A2" - czytamy w komunikacie.

Na dzień prospektu kapitał spółki dzieli się na 69.200.000 akcji, w tym 27.497.500 akcji serii A1 i 41.702.500 akcji serii A2.

"Prospekt jest sporządzony w związku z ubieganiem się emitenta o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym 41.702.500 zwykłych na okaziciela serii A2 emitenta i wartości nominalnej 2,50 zł każda akcja" - czytamy w prospekcie.

d2374er

"Zarząd emitenta niniejszym oświadcza, iż jego zdaniem na datę prospektu emitent i grupa dysponują wystarczającym poziomem kapitału obrotowego w wysokości zapewniającej pokrycie bieżących potrzeb operacyjnych" - napisała też spółka.

W listopadzie 2014 r. nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki podjęło uchwałę w sprawie scalenia akcji spółki oraz o oznaczeniu nową serią A1 wszystkich akcji serii A, B i D, natomiast serią A2 - akcji serii C. Ponadto ustalono wartość nominalną akcji serii A1 i A2 na 2,50 zł wobec 0,50 zł w przypadku akcji serii A-D. Scalenie akcji zostało zarejestrowane przez sąd pod koniec listopada.

Akcje serii A2 nie są zdematerializowane do chwili ich rejestracji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

JHM Development to firma deweloperska z grupy Mirbudu. Realizuje inwestycje na terenie województwa mazowieckiego, jest operatorem Centrum Hal Targowych Marywilska 44. Jest notowana na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2011 r.
(ISBnews)

d2374er

Podziel się opinią

Share
d2374er
d2374er