Trwa ładowanie...
dh8icfu

KNF zawiesiła działalność SKOK Arka, wystąpi o upadłość kasy

Warszawa, 11.05.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zawiesiła z dniem 11 maja br. działalność Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej "Arka" w Dąbrowie Górniczej (SKOK Arka) oraz postanowiła wystąpić do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości tej spółdzielczej kasy, podała Komisja.

Share
dh8icfu

"Ustawowy obowiązek wydania decyzji na podstawie art. 74k ust. 1 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych jest związany z faktem, że aktywa SKOK Arka nie wystarczają na zaspokojenie jej zobowiązań" - czytamy w komunikacie.

W kwietniu KNF otrzymała opinię z badania informacji finansowej sporządzonej przez zarządcę komisarycznego kasy.

"Z ustaleń zarządcy komisarycznego wynika, że SKOK Arka według stanu na dzień 27 sierpnia 2015 r. wykazywała ujemne fundusze własne w wysokości (-) 21,8 mln zł oraz ujemny współczynnik wypłacalności na poziomie (-) 22,69%, co oznacza głęboką niewypłacalność" - czytamy dalej.

dh8icfu

Według najnowszej sprawozdawczości na dzień 31 marca 2016 r., SKOK Arka posiadała ujemne fundusze własne w wysokości (-) 26,4 mln zł i wykazywała łączne straty do pokrycia w wysokości (-) 30,7 mln zł. Depozyty członkowskie zgromadzone przez 19,3 tys. członków SKOK Arka wynoszą 98,8 mln zł.

SKOK Arka nigdy nie otrzymała pomocy finansowej z Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, podkreśla KNF.

26 kwietnia 2016 r. KNF jednogłośnie stwierdziła, że żadna inna spółdzielcza kasa nie posiada zdolności do przejęcia SKOK Arka w sposób mogący zapewnić bezpieczeństwo depozytów zgromadzonych w kasie i umorzyła postępowanie administracyjne prowadzone w tym przedmiocie. W odpowiedzi na ogłoszone później postępowanie nie zgłosił się żaden bank gotowy uczestniczyć w procesie przejęcia SKOK Arka.

"W związku z głęboką niewypłacalnością SKOK Arka ujawnioną przez zarządcę komisarycznego oraz brakiem perspektyw restrukturyzacji wobec odmowy udzielenia pomocy finansowej przez Kasę Krajową i brakiem zgody banków na przejęcie SKOK Arka, jedynym rozwiązaniem wynikającym z przepisów prawa jest zawieszenie działalności SKOK Arka i wystąpienie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości kasy, co stanowi formalną przesłankę do uruchomienia wypłat środków gwarantowanych z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG)" - podano także.

(ISBnews)

dh8icfu

Podziel się opinią

Share
dh8icfu
dh8icfu