Trwa ładowanie...
d3gm32x
espi

KOELNER - Zgłoszenie nowego projektu uchwały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOELNER SA (12/2013)

KOELNER - Zgłoszenie nowego projektu uchwały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOELNER SA (12/2013)
Share
d3gm32x
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2013
Data sporządzenia: 2013-06-17
Skrócona nazwa emitenta
KOELNER
Temat
Zgłoszenie nowego projektu uchwały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOELNER SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Koelner S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 17.06.2013 roku, akcjonariusz - "Amicus Poliniae" sp. z o.o. we Wrocławiu ? działając na podstawie art. 401 §4 Kodeksu spółek handlowych zgłosił projekt uchwały dotyczący pkt. 6"m" porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy, zwołanego na dzień 21.06.2013 roku, tj. uchwały w przedmiocie zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Zgłoszony przez akcjonariusza projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu. Poniżej Spółka przesyła uzasadnienie zgłoszonego projektu uchwały, które otrzymała od akcjonariusza: "Obecnie w skład Rady Nadzorczej wchodzi 3 członków Rady Nadzorczej spełniających kryterium niezależności w rozumieniu postanowień Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Z tych też względów akcjonariusz proponuje powołanie kolejnego członka Rady Nadzorczej na zasadach ogólnych przewidzianych w przepisach statutu Spółki."
Załączniki
Plik Opis
projekt uchwały ZWZA 2013 - 20130617.pdf Projekt uchwały na ZWZ KOELNER SA - uzupełnienie

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOELNER SA
(pełna nazwa emitenta)
KOELNER Metalowy
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
51-416 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kwidzyńska 6
(ulica) (numer)
71 326-01-00 71 372-61-11
(telefon) (fax)
info@koelner.pl www.koelner.pl
(e-mail) (www)
895-16-87-880 932098397
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-17 Piotr Kopydłowski Członek Zarządu ds Finansowych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3gm32x

Podziel się opinią

Share
d3gm32x
d3gm32x