Trwa ładowanie...
d4hr7r4

KOFOLA - Korekta raportu - finalizacja transakcji zakupu akcji Radenska d.d. przez spółkę zależną ...

KOFOLA - Korekta raportu - finalizacja transakcji zakupu akcji Radenska d.d. przez spółkę zależną (4/2015)

Share
d4hr7r4

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2015 | K | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-27 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | KOFOLA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Korekta raportu - finalizacja transakcji zakupu akcji Radenska d.d. przez spółkę zależną | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 4/2015 z dnia 17 marca 2015 r. Zarząd KOFOLA SA z siedzibą w Kutnie (?Emitent?) niniejszym uzupełniająco przekazuje dodatkowe informacje dotyczące transakcji nabycia 87,16 % ogółu akcji Radenska d.d. Radenci Słowenia (?Radenska?) od Pivovarna Laško d.d. Słowenia. Wyżej wspomniany pakiet obejmujący 4 412 023 akcji Radenska został nabyty przez spółkę zależną Kofola družba za upravljanje d.o.o. Słowenia za cenę 59.959 tys. EUR od Pivovarna Laško d.d. Słowenia co daje cenę 13,59 EUR za akcję. Przedmiotowa transakcja została sfinansowana dzięki pożyczce udzielonej Kofola družba za upravljanje d.o.o. przez Kofola ČeskoSlovensko a.s., która w tym celu zaciągnęła kredyt w Česká spořitelna a.s. oraz Československá obchodní banka, a.s. (o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 3/2015 z dnia 13 marca 2015 r.). Pomiędzy Kofola S.A., Kofola ČeskoSlovensko a.s. oraz osobami piastującymi funkcje w organach zarządzających oraz nadzorujących w tych spółkach a Pivovarna
Laško d.d. Słowenia nie występują żadne powiązania osobowe ani kapitałowe. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4hr7r4

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KOFOLA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KOFOLA | | Spożywczy (spo) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 99-300 | | Kutno | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Wschodnia | | 5 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 024 361 70 02 | | 024 357 40 44 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | frantisek.benes@kofola.cz | | www.kofola.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 527-00-08-818 | | 012771739 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-27 Zbigniew Kozik Dyrektor Działu Prawnego

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4hr7r4

Podziel się opinią

Share
d4hr7r4
d4hr7r4