Trwa ładowanie...
d4g8xik
d4g8xik
espi

KOFOLA - Zakończenie połączenia transgranicznego spółek powiązanych (6/2013)

KOFOLA - Zakończenie połączenia transgranicznego spółek powiązanych (6/2013)
Share
d4g8xik
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2013
Data sporządzenia: 2013-06-04
Skrócona nazwa emitenta
KOFOLA
Temat
Zakończenie połączenia transgranicznego spółek powiązanych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd spółki KOFOLA S.A. z siedzibą w Kutnie informuje, że w dniu 04 czerwca 2013 roku otrzymał informacje o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi postanowienia o wykreśleniu z rejestru sądowego spółki zależnej - Kofola sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie. Powyższe postanowienie kończy formalnie proces połączenia spółek zależnych Kofola sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie i Kofola ČeskoSlovensko a.s. z siedzibą w Ostrawie. Połączenie miało charakter inkorporacji (łączenie przez przejęcie) dokonanej w oparciu o art. 516[1] i następne Ksh - całość majątku Kofola Sp. z o.o. (spółki zanikającej) została przeniesiona na Kofola ČeskoSlovensko a.s. (spółkę przejmującą).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOFOLA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KOFOLA Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
99-300 Kutno
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wschodnia 5
(ulica) (numer)
022 338 18 18 022 338 18 28
(telefon) (fax)
rikofola@kofola.pl www.kofola.pl
(e-mail) (www)
527-00-08-818 012771739
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-04 Zbigniew Kozik Dyrektor Dzialu Prawnego

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4g8xik

Podziel się opinią

Share
d4g8xik
d4g8xik