Trwa ładowanie...
d3nxzmb

KOGENERA - Przekroczenie progu 15% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w ...

KOGENERA - Przekroczenie progu 15% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w wyniku nabycia akcji Emitenta (30/2011)

Share
d3nxzmb

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 30 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KOGENERA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przekroczenie progu 15% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w wyniku nabycia akcji Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W dniu 20 grudnia 2011 r. Emitent otrzymał zawiadomienie od EnBW Investment III B.V. z siedzibą w Rotterdamie, w trybie art. 69 w związku z art. 69a Ustawy o ofercie, iż w wyniku transakcji dokonanej 16 grudnia 2011 r. ww. spółka nabyła 2 323 302 szt. akcji, tj. 15,59 % udziału w głosach na walnym zgromadzeniu KOGENERACJI S.A. w wyniku wniesienia wkładu przez jej spółkę dominującą, tj. EnBW Investment I z siedzibą w Rotterdamie (Holandia), która z kolei kontrolowana jest przez spółkę EnBW Energie Baden-Würtemberg AG. Przed dokonaniem transakcji spółka EnBW Investment III B.V. posiadała 0% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki. W wyniku transakcji EnBW Investment III B.V. posiada 15,59 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, które łącznie dają 2 323 302 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i 15,59 % ogólnej liczby głosów. Zgodnie z ww. zawiadomieniem EnBW Investment III B.V. nie ma zamiaru zwiększać udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki w okresie kolejnych 12 miesięcy. W następstwie dokonanej
transakcji EnBW Investment III B.V. stała się (zastępując EnBW Investment I) stroną Umowy Akcjonariuszy, o której Emitent informował w Raporcie Bieżącym 2/2011 z 22 lutego 2011 r., EnBW Energie Baden-Württenberg AG pozostaje stroną Umowy Akcjonariuszy jako gwarant EnBW Investment III. W wyniku ww. transakcji łączna ilość akcji Emitenta posiadanych przez strony Umowy Akcjonariuszy pozostaje niezmieniona. W dniu 20 grudnia 2011 r., Emitent otrzymał również od EnBW Investment I B.V. z siedzibą w Rotterdamie (Holandia), zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 3 Ustawy o ofercie, iż EnBW Investment I B.V. w dniu 16 grudnia 2011 r. dokonała transakcji, w wyniku której spółka nie posiada już akcji KOGENERACJI S.A. Przed dokonaniem transakcji EnBW Investment I B.V. posiadała bezpośrednio 15,59% akcji w kapitale zakładowym Spółki (tj. 2 323 302 szt. akcji), tj. 2 323 302 głosów i 15,59% ogólnego udziału w głosach. W wyniku ww. transakcji EnBW Investment I B.V. nie posiada bezpośrednio
żadnych akcji KOGENERACJI S.A., natomiast posiada je jej spółka zależna, tj. EnBW Investment III B.V. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3nxzmb

| | | ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KOGENERA | | Energetyka | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 50-220 | | Wroclaw | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Łowiecka | | 24 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 71 32 38 100 | | 71 3293521 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | kogeneracja@kogeneracja.com.pl | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 896-000-00-32 | | 931020068 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-21 Philippe Gagneux Prezes Zarządu
2011-12-21 Krzysztof Wrzesiński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3nxzmb

Podziel się opinią

Share
d3nxzmb
d3nxzmb