Trwa ładowanie...

Komentarz PLN: Podwyższona zmienność na PLN po posiedzeniu EBC

Piątkowy, poranny handel na rynku złotego przynosi stabilizację kursu PLN po wczorajszej podwyższonej zmienności związanej z posiedzeniem EBC. Polska waluta wyceniana jest przez rynek następująco: 4,1547 PLN za euro, 3,3566 PLN wobec dolara amerykańskiego oraz 3,4549 PLN względem franka szwajcarskiego. Rentowności polskiego długu wynoszą 2,585% w przypadku obligacji 10-letnich.

Share
Komentarz PLN: Podwyższona zmienność na PLN po posiedzeniu EBC
Źródło: DM BOŚ
d3aj5y2

Ostatnie kilkanaście godzin handlu na rynku złotego przyniosło nam odwrócenie tendencji na większości par, co było związane z podwyższoną zmiennością na rynku bazowym po posiedzeniu EBC. Przede wszystkim obserwowaliśmy wzrosty wyceny wspólnej waluty (w tym również na EUR/PLN do 4,1675 PLN) oraz lekki spadek kwotowań dolara amerykańskiego (proporcjonalny ruch na USD/PLN do 3,3367 PLN).

Powodem podwyższonej zmienności były wzrosty na eurodolarze po tym jak rynek rozegrał mocniejsze euro po niespełnieniu oczekiwań przez M. Draghiego. Najwyraźniej duża część rynku oczekiwała wyraźnego zaznaczenia terminu wprowadzenia QE, a otrzymaliśmy jedynie informację, iż EBC oceni dotychczasowe działania w I kw. 2015r. Gdy dodamy do tego fakt, iż głosowanie było niejednomyślne otrzymaliśmy dość dogodny scenariusz realizacji zysków. W szerszym ujęciu jest to relatywnie sygnał wyhamowanie ostatnich wzrostów na złotym, a w perspektywie kolejnego tygodnia może dojść nawet do próby korekty tego ruchu. Niemniej w dalszym ciągu wydaje się, iż z uwagi na różnice fundamentalne w polityce monetarnej na linii RPP-EBC nastroje wokół polskiej waluty powinny pozostać pozytywne.

W trakcie dzisiejszej brak jest kluczowych publikacji makroekonomicznych z kraju. NBP poda jedynie wartość aktywów rezerwowych w listopadzie. Dużo istotniejsze wydają się być publikacje z szerokiego rynku, gdzie prócz rewizji PKB za III kw. w Strefie Euro uwagę inwestorów przykują tradycyjne dane z amerykańskiego rynku pracy, w tym przede wszystkim NFP. Rynek oczekuje pozytywnych danych (232k wobec 214k poprzednio), które mogłyby ograniczyć wczorajsze zwyżki na głównej parze walutowej.

d3aj5y2

Z rynkowego punktu widzenia mocniejsze osłabienie i korekta na PLN zostały wstępnie zanegowane. Duże znaczenie może mieć dzisiejsza reakcja rynku na dane dot. NFP, które jeżeli okażą się lepsze mogłyby ograniczyć skalę wczorajszego wybicia na EUR/USD i w konsekwencji doprowadzić do ruchów powrotnych również na PLN. Aktualnie jednak wykresy sugerują potencjalne lekkie osłabienie złotego w trakcie kolejnych sesji, które traktować będzie można jako korektę w trendzie spadkowym na parach x/PLN.

Konrad Ryczko
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

| Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został
sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. |
| --- |

d3aj5y2

Podziel się opinią

Share
d3aj5y2
d3aj5y2