Trwa ładowanie...
Dom Maklerski BOŚ
waluty

Komentarz PLN: Stabilizacja złotego na świątecznym rynku

Wtorkowy, poranny handel na rynku walutowym przynosi kontynuację stabilizacji polskiej waluty. Złoty wyceniany jest przez rynek następująco: 4,2600 PLN za euro, 3,4848 PLN wobec dolara amerykańskiego oraz 3,5395 PLN względem franka szwajcarskiego. Rentowności polskiego długu spadły do okolic 2,524%

Share
Komentarz PLN: Stabilizacja złotego na świątecznym rynku
d11lt72

Początek bieżącego, skróconego tygodnia handlu przynosi utrzymanie stabilizacji PLN w zakresie 15-miesięcznych minimów. Rynek wszedł w okres przedświąteczny kiedy płynność i aktywność ulegają istotnemu zmniejszeniu, co ogranicza ruchy na kwotowaniach.

Nieznacznie ciekawiej prezentuje się sytuacja na rynku polskiego długu, który zanotował umocnienie o 10pb. W szerszym ujęciu początek tygodnia przyniósł również odreagowanie na wycenie rosyjskiego rubla, co pozwoliło na ograniczenie presji podażowej m.in. na PLN czy węgierskiego HUF’a. Ciekawie za to mogą się prezentować poświąteczne, ostatnie trzy sesje handlu (29,30,31.12), gdzie z jednej strony można zakładać ewentualne odreagowanie ostatniej przeceny PLN bazując na stabilizacji kursu rubla. Z drugiej strony na 29 grudnia zaplanowane zostało kolejne głosowanie w Grecji, która stanowi obecnie czynnik ryzyka dla wyceny bardziej agresywnych aktywów na szerokim rynku.

W trakcie dzisiejszej sesji GUS poda dane dot. sprzedaży detalicznej i stopy bezrobocia za listopad. Rynek spodziewa się analogicznie: dynamiki na poziomie 2,1% r/r oraz 11,3%. Równocześnie wydaje się, iż większe znaczenie mogą mieć dane dot. sprzedaży detalicznej gdyż uzupełnią one obraz realnej gospodarki przed styczniowym posiedzeniem RPP, gdzie może zapaść decyzja o dalszych obniżkach stóp. Z drugiej strony wskazania te to najprawdopodobniej zbyt mało, aby poruszyć świąteczny rynek.

d11lt72

Z technicznego punktu widzenia nie doszło do większych zmian, gdzie kursy oscylują blisko poziomów otwarcia. EUR/PLN respektuje lokalny opór na 4,2635 PLN, CHF/PLN pozostaje w pewnej odległości do oporu na 3,5550 PLN wskazując, iż pod koniec roku może zostać rozegrana próba korekty (na względnie płytkim rynku) wcześniejszego osłabienia PLN.

Konrad Ryczko
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

| Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został
sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. |
| --- |

d11lt72

Podziel się opinią

Share
d11lt72
d11lt72