Trwa ładowanie...
Dom Maklerski BOŚ
waluty

Komentarz PLN: Umocnienie PLN w trakcie konferencji RPP

Czwartkowy, poranny handel na rynku złotego przynosi stabilizację po wczorajszym umocnieniu w drugiej części sesji. Złoty wyceniany jest przez rynek następująco: 4,2572 PLN za euro, 3,6212 PLN wobec dolara amerykańskiego oraz 3,5431 PLN względem franka szwajcarskiego. Rentowności polskiego długu wynoszą 2,297% w przypadku papierów 10-letnich.

Share
Komentarz PLN: Umocnienie PLN w trakcie konferencji RPP
d437tzp

Ostatnie kilkanaście godzin handlu na rynku walutowym przyniosło umocnienie złotego na większości zestawień. O ile sama decyzja o pozostawieniu stóp na niezmienionym poziomie została odebrana przez rynek neutralnie, to w trakcie konferencji po posiedzeniu obserwowaliśmy zniwelowanie wcześniejszych strat, a nawet zejście do okolic sesyjnych maksimów na PLN. Zakładać więc można, iż rynek oczekiwał bardziej gołębiego stanowiska RPP i wyraźniejszego wskazania przyszłych obniżek stóp. Tymczasem ze słów Belki wynika, iż obniżki w trakcie kolejnych miesięcy nie są wykluczone, a czynnikiem, który może o tym zdecydować będzie przedłużająca się deflacja. Równocześnie zaznaczone zostało, iż deflacja ta ma charakter zewnętrzny stąd „nie można oczekiwać pochopnych i niecierpliwych działań ze strony RPP”. Co ciekawe wczorajsza RPP nie zmieniła generalnie rynkowego konsensusu, który zakłada dalsze obniżki stóp (25-50pb.), najprawdopodobniej w marcu, kiedy RPP otrzyma kolejną prognozę makroekonomiczną. Ponadto w szerszym
kontekście należy zakładać, iż Rada czeka również na ruch ze strony EBC i ewentualny wpływ „europejskiego QE” na rynki finansowe.

W trakcie dzisiejszej sesji poznamy odczyt inflacji CPI za grudzień. Rynek zakłada pogłębienie deflacji do -0,9% r/r z -0,6% r/r uprzednio. Głównym powodem takiego „skoku” będzie najprawdopodobniej spadek cen paliw, który miał miejsce w grudniu. Równocześnie dane te stanowić będą najprawdopodobniej kolejny argument dla zwolenników obniżek stóp przez RPP.

Z rynkowego punktu widzenia wczorajsze umocnienie PLN przywraca scenariusz próby rozegrania mocniejszej polskiej waluty na większości zestawień. Punkt wyjściowy na dzisiejszą sesję jest dość perspektywiczny dla kupujących złotego, gdzie mocniejszy popyt mógłby doprowadzić di próby zejścia w kierunku 4,23 PLN za euro oraz 3,51 względem CHF. Równocześnie w dalszym ciągu jednak cross USD/PLN znajduje się w ramach lokalnej konsolidacji, a dzisiejsze dane dot. CPI najprawdopodobniej stanowić będą czynnik negatywny dla PLN.

d437tzp

Konrad Ryczko
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

| Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został
sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. |
| --- |

d437tzp

Podziel się opinią

Share
d437tzp
d437tzp