Trwa ładowanie...
Dom Maklerski BOŚ
waluty

Komentarz PLN: Wyprzedaż polskich aktywów w ślad za paniką na rublu

Wtorkowy, poranny handel na rynku złotego przynosi próbę stabilizacji po wczorajszym lekkim osłabieniu PLN względem euro oraz franka szwajcarskiego. Polska waluta wyceniana jest następująco: 4,1839 PLN za euro, 3,3597 PLN wobec dolara amerykańskiego oraz 3,4836 PLN względem franka szwajcarskiego. Rentowności polskiego długu wynoszą 2,254% w przypadku papierów 10-letnich.

Share
Komentarz PLN: Wyprzedaż polskich aktywów w ślad za paniką na rublu
d1jh4gu

Środowa, poranna sesja na rynku złotego przynosi próbę stabilizacji po wczorajszym skokowym osłabieniu w ślad za „krachem” na wycenie rosyjskiego rubla. Złoty jest aktualnie wyceniany następująco: 4,2150 PLN za euro, 3,3773 PLN wobec dolara amerykańskiego oraz 3,5107 PLN względem franka szwajcarskiego. Rentowności polskiego długu wynoszą 2,687% w przypadku papierów 10-letnich.

W trakcie ostatnich kilkunastu godzin handlu polska waluta traciła nawet 1,2% w stosunku do euro w ślad za prawie 25% (przejściową) zniżką rubla wobec zagranicznych dewiz. Krach na rynku rosyjskiej waluty rzucił się cieniem na wycenę pozostałych walut CEE oraz EM, gdzie inwestorzy w panice pozbywali się ze swoich portfeli aktywów związanych z rynkami wschodzącymi. W konsekwencji złoty chwilowo notowany był nawet po 4,2368 EUR/PLN oraz 3,5276 CHF/PLN. Równocześnie pod presją znalazł się polski dług, gdzie rentowności benchmarkowych obligacje 10-letnich wzrosły o 13 pb. Dodatkowo skale ruchów zwiększał fakt, iż obecnie mam do czynienia z rynkiem przedświątecznym, gdzie „głębokość rynku” pozostaje raczej ograniczona. Możemy więc powiedzieć, iż mieliśmy do czynienia z lekka paniką również na polskich aktywach i choć ruchy te zostały opanowane to w dalszym ciągu PLN jest o ok. 2gr słabszy względem punktu odniesienia. Wydaje się, że rynek, podobnie jak akcyjny, przereagował i w perspektywie najbliższych sesji
możliwe będzie odreagowanie – oczywiście w dużej mierze zależeć będzie ono od wyraźnie nadszarpniętych nastrojów na walutach EM, jednak budujące się oczekiwania na działania EBC powinny wspierać wycenę PLN i innych walut CEE.

W trakcie dzisiejszej sesji poznamy dane dot. produkcji przemysłowej za listopad, gdzie rynek zakłada spadek dynamiki do poziomu 1,1% r/r z 1,6% r/r uprzednio. Wczorajsze publikacje z zakresu zatrudnienia (+0,9%) i wynagrodzeń (2,7%) zostały przez rynek całkowicie pominięte i w przypadku odczytu zbliżonego do szacunków podobny scenariusz czeka nas również dzisiaj. Dużo większe znaczenie może mieć popołudniowe zakończenie posiedzenia FED, gdzie decydenci przedstawią również prognozy makro, które odczytywane będą przez pryzmat momentu podwyżek stóp procentowych w USA.

d1jh4gu

Z rynkowego punktu widzenia na wszystkich parach związanych z x/PLN otrzymaliśmy potężne białe korpusy. Wydaje się jednak, iż w obecnym układzie rynkowym mało prawdopodobnym jest wyjście kwotowań EUR/PLN powyżej 4,24 PLN, a CHF/PLN powyżej 3,53 PLN. Ewentualna przestrzeń znajduje się jednak na kwotowaniach USD/PLN, które dodatkowo mogą poddać się dzisiejszym nastrojom po FED. W szerszym ujęciu wydaje się, iż w perspektywie najbliższych sesji będziemy obserwować korekt wczorajszego osłabienia PLN.

Konrad Ryczko
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

| Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został
sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. |
| --- |

d1jh4gu

Podziel się opinią

Share
d1jh4gu
d1jh4gu