Trwa ładowanie...
Dom Maklerski BOŚ
waluty

Komentarz PLN: Złoty najsłabszy do euro od ponad 10-miesięcy

Piątkowy, poranny handel na rynku złotego przynosi próbę stabilizacji po trzech sesjach wyraźnej presji podażowej na PLN. Złoty wyceniany jest przez rynek następująco: 4,2495 PLN za euro, 3,4618 PLN względem dolara amerykańskiego oraz 3,5290 PLN względem franka szwajcarskiego. Rentowności polskiego długu wynoszą 2,595% w przypadku papierów 10-letnich.

Share
Komentarz PLN: Złoty najsłabszy do euro od ponad 10-miesięcy
d3plgji

Ostatnie kilkanaście godzin handlu na rynku złotego przyniosło dalszych spadek wyceny polskiej waluty, która zanotowała ponad 10-miesięczne minima wobec euro. Również w przypadku CHF/PLN (pomimo zaskakującej decyzji SNB) oraz USD/PLN złoty znajdował się w defensywie spadając do paro-miesięcznych minimów. Pod presją znalazły się również pozostałe waluty regionu jak węgierski forint czy korona czeska. Powodem utrzymania presji podażowej na walutach CEE była w dalszym ciągu nerwowość związana z kwotowaniami rosyjskiego rubla, gdzie część inwestorów kontynuowała redukowanie ekspozycji na region.

Równocześnie w przypadku EUR/PLN doszło do naruszenia ostatnich maksimów na parze, jednak skala ruchu nie była już tak dynamiczna. W kraju, z ciekawszych informacji, otrzymaliśmy zapiski z ostatniego posiedzenia RPP, które pokazały nam, iż w grudniu złożone zostały wnioski o cięcie stóp o 100,50 i 25pb. Większe poparcie (po 4 głosy) uzyskały jedynie dwa ostatnie. W szerszym ujęciu wydaje się, iż ostatnie spadki na PLN mają związek z redukowanie ekspozycji na rynek CEE oraz realizacją zleceń obronnych na parach związanych z PLN. Z uwagi na dobry przebieg sesji giełdowych w USA oraz Azji wydaje się, iż najbliższe godziny przyniosą nam próbę odreagowania części tych ruchów.

W trakcie dzisiejszej sesji brak jest bardziej istotnych publikacji makroekonomicznych z kraju. GUS poda jedynie dane dot. koniunktury w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w grudniu oraz wskaźnik ufności konsumenckiej za ten same okres. Dodatkowo urząd przygotował zbiorcze wyniki finansowe po trzech kwartałach banków oraz zakładów ubezpieczeń. Szeroki rynek nie przynosi dzisiaj ważniejszych wskazań fundamentalnych powodują, iż uwaga inwestorów w dalszym ciągu koncentrować się będzie na wydarzeniach w Rosji.

d3plgji

Z rynkowego punktu widzenia obserwowaliśmy dalszą przecenę złotego. Co ciekawe poranny ruch powrotny na CHF/PLN, po zaskakującej decyzji SNB o wprowadzeniu ujemnych stóp, nie został utrzymany, a kurs zamknął dzień blisko środowych maksimów. Równocześnie wydaje się, iż sytuacja na rosyjskim rublu zaczyna się stabilizować, głównie z uwagi na lekkie odbicie na rynku ropy, co w połączeniu z dobrymi nastrojami na giełdach będzie stanowić czynnik działający za odreagowaniem ostatnich spadków na PLN.

Konrad Ryczko
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

| Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został
sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. |
| --- |

d3plgji

Podziel się opinią

Share
d3plgji
d3plgji