Trwa ładowanie...
Dom Maklerski BOŚ
waluty

Komentarz PLN: Złoty relatywnie stabilny, inflacja CPI w kalendarzu

Początek nowego tygodnia na rynku złotego przynosi kontynuację stabilizacji kwotowań z poprzedniego tygodnia. Złoty wyceniany jest przez rynek następująco: 4,1790 PLN za euro, 3,3588 PLN wobec dolara amerykańskiego oraz 3,4793 PLN względem franka szwajcarskiego. Rentowności polskiego długu wynoszą 2,602% w przypadku papierów 10-letnich.

Share
Komentarz PLN: Złoty relatywnie stabilny, inflacja CPI w kalendarzu
d2zboo7

Ostatnie kilka sesji na rynku polskich aktywów (PLN oraz dług) nie przyniosły większych emocji, gdyż dług stabilizował się blisko zakresu 2,60%, a PLN podlegał niewielkiemu spadkowi związanemu jedynie z wydarzeniami na szerokim rynku. Po części związane było to z brakiem istotniejszych publikacji makroekonomicznych z kraju, a po części wynikało to z okresu przedświątecznego na rynkach, kiedy zmienności i aktywność inwestorów pozostaje już ograniczona. Równocześnie stabilizację złotego należy odczytywać jako pozytywny sygnał z uwagi na ostatnie spadki na giełdach oraz kontynuację przeceny rosyjskiego rubla, co bezpośrednio wskazuje na narastającą presję na waluty EM oraz CEE. Powodem takiego zachowania PLN są najprawdopodobniej oczekiwania rynku co do uruchomienia programu skupu obligacji rządowych w wykonaniu EBC, co bezpośrednio wsparło by polski dług oraz bardziej ryzykowne aktywa jak m.in. PLN. Dodatkowo kolejnym czynnikiem działającym na korzyść polskiej waluty jest aktualny spadek oczekiwań co do
dalszych cięć stóp procentowych ze strony RPP na co będą miały wpływ również dane publikowane w rozpoczynającym się tygodniu.

W trakcie dzisiejszej sesji poznamy wskazanie dot. inflacji CPI za listopad oraz bilansu płatniczego za październik. W przypadku pierwszego ze wskaźników rynek spodziewa się wyhamowania deflacji do -0,4% r/r wobec -0,6% r/r uprzednio. W przypadku salda rach. bieżącego oczekiwany jest deficyt na poziomie -378 mln EUR wobec -235 mln uprzednio. W zakresie dzisiejszych danych ważniejsza będzie inflacja, gdyż ewentualny spadek presji deflacyjnej pozwoli potencjalnie zmienić oczekiwania co do dalszych ruchów ze strony RPP w styczniu. Równocześnie w bieżącym tygodniu poznamy również dane dot. inflacji bazowej, przeciętnego zatrudnienia i wynagrodzenia oraz dynamiki produkcji przemysłowej za listopad.

Z rynkowego punktu widzenia widoczna jest próba kontynuacji lekkiego osłabienia złotego zapoczątkowanego w poprzednim tygodniu. Potencjał mocniejszego wzrostu na parach EUR/PLN oraz CHF/PLN wydaje się jednak ograniczony. Ewentualny mocniejszy impuls będziemy mogli zaobserwować prawdopodobnie, jedynie na USD/PLN, gdzie kurs oscyluje blisko znaczącego wsparcia na 3,3455 PLN.

d2zboo7

Konrad Ryczko
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

| Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został
sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. |
| --- |

d2zboo7

Podziel się opinią

Share
d2zboo7
d2zboo7