Trwa ładowanie...
d3jkrb2
sesja

Komentarz po sesji: duże spółki pożądane

Dzisiejsza sesja zakończyła się wzrostem, a największym wzięciem cieszyły się akcje największych spółek. WIG-20 zyskał ponad 5% i w ten sposób znalazł się w rejonie umożliwiającym atak na szczyt z 25 sierpnia.

Share
d3jkrb2

W tym miejscu warto zaznaczyć, iż indeks ten był na nieco słabszej pozycji startowej, bowiem po raz pierwszy bez prawa do dywidendy były notowane akcje PKO BP. Zazwyczaj kursy akcji zyskiwały przed ustalenia prawa do dywidendy, ale w tym przypadku było inaczej, gdyż dziś akcje tego banku nadawały ton wzrostom i w dużej mierze przyczyniły się do zwyżki indeksu. Jeszcze większy wkład miały jedynie akcje Pekao SA oraz KGHM-u, które zyskały po ok. 7%. W przypadku KGHM-u można mówić o pozytywnym wpływie rosnącej ceny surowca na światowych giełdach. Pewne, choć daleko mniejsze znaczenie dla spółki mogła mieć pozytywna rekomendacja wydana przez jedno z biur maklerskich.

Największy wzrost w ujęciu procentowym odnotowały akcje Biotonu oraz Getinu, choć trudno te ruchy racjonalnie wytłumaczyć w kontekście napływających z tych spółek informacji.

Cały dzisiejszy ruch mógł stanowić pewne zaskoczenie, szczególnie jeśli uwzględni się przebieg poniedziałkowej sesji. Wzrost był relatywnie słabszy w gronie spółek o średniej i małej kapitalizacji. W gronie małych spółek najlepiej spisywały się akcje spółek deweloperskich, spośród których wyróżniał się Orcogroup, który zyskał blisko 5%. Prawdopodobnie inwestorzy pozytywnie odnieśli się do nowego planu restrukturyzacji spółki. Zauważalny wzrost odnotowały również papiery MCI. Najsłabiej w tym segmencie spisywały się akcje spółek, które silnie ostatnio zwyżkowały czyli Impexmetalu oraz Alchemii. Prawdopodobnie spadek wynikał z naturalnej chęci realizacji nie małych jak na ostatnie czasy zysków, przynajmniej jeśli chodzi o Impexmetal.

d3jkrb2

W gronie średnich spółek na pierwszy plan wysuwały się również akcje banków, spośród których najwięcej zyskały papiery Millennium. Dzisiejszą sesję oceniam pozytywnie i spodziewam się próby ataku na sierpniowe maksima.

Tomasz Jerzyk
analityk DM BZ WBK SA

| Dane prezentowane w niniejszym raporcie zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez DM BZ WBK S.A. za wiarygodne, jednakże DM BZ WBK S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i pełności. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autora i nie powinny być inaczej interpretowane. Dom Maklerski BZ WBK S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na postawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody DM BZ WBK S.A. jest zabronione. |
| --- |

d3jkrb2

Podziel się opinią

Share
d3jkrb2
d3jkrb2