Trwa ładowanie...
d3h7glz
Dom Maklerski BZ WBK

Komentarz poranny

Początek wczorajszej sesji przebiegł pod znakiem kontynuacji ruchu cenowego zainicjowanego jeszcze w końcówce piątkowych notowań. Jak pamiętamy bykom udało się wówczas wybronić dość istotną linię trendu wzrostowego wraz z plasującym się tutaj zniesieniem 61.8% (poziom 2700 pkt).
Share
d3h7glz

Przebieg porannej fazy poniedziałkowych notowań przypomniał nam jednak, z jaką tendencją mamy w tej chwili do czynienia. Problem polega oczywiście na tym, że od kilku miesięcy na rynku obowiązuje trend boczny, zatem na każdą, nawet poważnie wyglądającą inicjatywę należy spoglądać przez pryzmat tej właśnie okoliczności. Nie mogło zatem dziwić to, że w porannej fazie handlu mieliśmy do czynienia ze sporą aktywnością popytu, po czym już za moment stroną dyktującą warunki gry byli sprzedający.

Zresztą od pewnego czasu otwarcia plasujące się zdecydowanie ponad ceną odniesienia okazują się zazwyczaj przysłowiowymi pułapkami. Analogiczna sytuacja wystąpił jak wiadomo również wczoraj. Układ techniczny wykresu nie uległ jednak zmianie. Nadal najbliższym rejonem cenowym, gdzie popyt powinien teoretycznie odznaczać się już sporą aktywnością pozostaje dolna linia kanału trendowego wraz z przebiegającym tutaj zniesieniem 61.8% (poziom 2700 pkt). Kluczowa zapora popytowa to jednak dopiero przedział cenowy: 2646 – 2652 pkt.

W swoim wczorajszym komentarzu dość szczegółowo analizowałem to kluczowe w tej chwili wsparcie Fibonacciego podkreślając, że koncentrują się tutaj projekcje wiarygodnej formacji XABCD. Wydaje się zatem, że dopiero zanegowanie wskazanej formacji (na co obecnie raczej się nie zanosi) wygenerowałoby naprawdę silny i wiarygodny sygnał słabości rynku. Byłaby to również informacja sugerująca, iż na rynku kończy się faza ruchu bocznego. Z wykresu wynika (zaprezentuję go w komentarzu online o godz. 13.00), że istotną zaporą podażową pozostaje natomiast górna median line (poziom 2745 pkt).

d3h7glz

Strona popytowa ma ewidentny problem ze sforsowaniem tej prostej wydawałoby się przeszkody. Warto zwrócić uwagę na wymieniony poziom, gdyż następstwem sforsowania wspomnianej ML powinien być silny ruch cenowy. Na zakończenie należy nadmienić, że ważnym czynnikiem wpływającym dzisiaj na popołudniowe nastroje okażą się z pewnością dane z USA. Przede wszystkim zainteresowałbym się tutaj odczytami dotyczącymi styczniowej sprzedaży detalicznej.

[ Zobacz pełną analizę

]( http://i.wp.pl/a/f/pdf/26265/biulporan_20110215.pdf )

d3h7glz

Paweł Danielewicz
DM BZ WBK

| Dane prezentowane w niniejszym raporcie zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez DM BZ WBK S.A. za wiarygodne, jednakże DM BZ WBK S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i pełności. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autora i nie powinny być inaczej interpretowane. Dom Maklerski BZ WBK S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na postawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody DM BZ WBK S.A. jest zabronione. |
| --- |

d3h7glz

Podziel się opinią

Share
d3h7glz
d3h7glz