Trwa ładowanie...
d13nqal

Komisja Finansów Publicznych przyjęła poprawkę o opodatkowaniu firm pożyczkowych

Warszawa, 22.12.2015 (ISBnews) - Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła wniosek Prawa i Sprawiedliwości (PiS), który zakłada wniesienie poprawki do projektu ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych. Poprawka wprowadza obowiązek podatkowy dla instytucji pożyczkowych, określa stawkę podatku dla nich na 0,0325% i specyficzny dla tych instytucji poziom podstawy opodatkowania. Jest nim nadwyżka sumy wartości aktywów wynikająca z zestawienia obrotów i sald przekraczająca kwotę 200 mln zł.

Share
d13nqal

"Celem poprawki jest objęcie podatkiem od niektórych instytucji finansowych także instytucji pożyczkowych w rozumieniu przepisów o kredycie konsumenckim przy uwzględnieniu specyfiki i skali działalności tych instytucji związanej z faktem, że instytucje te nie są uprawnione do przyjmowania depozytów lub innych środków w celu narażenia ich na ryzyko. W związku z tym poprawka zawiera propozycję, by dla tych instytucji próg objęcia podatkiem był niższy niż w przypadku pozostałych instytucji finansowych objętych podatkiem. Rozwiązanie to sprzyjać będzie również konkurencji instytucji objętych tym podatkiem zgodnie z pierwotnym projektem ustawy i instytucji pożyczkowych. Ze względu na brak wymogu uzyskiwania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na utworzenie instytucji pożyczkowej wartości przyjęte w ustawie obliczane będą łącznie dla wszystkich podatników będących instytucjami pożyczkowymi zależnych lub współzależnych pośrednio lub bezpośrednio od jednego podmiotu lub grupy podmiotów powiązanych ze sobą" - czytamy
w uzasadnieniu.

Poprawkę wniósł poseł Jan Szewczak z PiS.

Przyjęcie tej poprawki oznacza, że nowym podatkiem objęte zostaną trzy grupy: banki, ubezpieczyciele i firmy pożyczkowe.

(ISBnews)

d13nqal

Podziel się opinią

Share
d13nqal
d13nqal