Trwa ładowanie...
d3sb7i4

Komisja gospodarki skierowała projekt ustawy dot. bezpieczeństwa produktów do podkomisji

Sejmowa komisja gospodarki skierowała w środę do podkomisji projekt ustawy, który ma poprawić bezpieczeństwo produktów i urządzeń, np. zabawek, maszyn i dźwigów. Przewidziano kary do 100 tys. zł m.in. dla producentów za wprowadzanie do obrotu wyrobów niezgodnych z wymaganiami.

Share
d3sb7i4

Chodzi o projekt ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, przedłożony przez ministra rozwoju. Zgodnie z nowym przepisami, zanim nowe produkty trafią na rynek ich producenci oraz importerzy będą musieli zagwarantować, że spełniają one określone wymagania i nie stanowią zagrożenia dla konsumentów. Wyroby takie będzie można sprzedawać we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Nowa ustawa jest konieczna, by zapewnić spójność polskich przepisów dot. systemów oceny zgodności z systemem europejskim, określonym w tzw. Nowych Ramach Prawnych (NLF - New Legal Framework).

"Ustawa z 2002 roku nie ma wielu fundamentalnych postanowień, które są w nowych dyrektywach. Stąd potrzebne jest po pierwsze interwencja legislacyjna, a po drugie zakres i charakter zmian jest na tyle głęboki, że uznaliśmy, iż łatwiejszy dla użytkowników będzie nowy akt prawny, a nie nowelizacja" - powiedział na posiedzeniu komisji wiceminister rozwoju Mariusz Haładyj.

Ustawa z 2002 r. - wskazało CIR po przyjęciu projektu przez rząd w lutym - nie zawiera wielu fundamentalnych postanowień zawartych w NLF, dotyczących m.in. obowiązków podmiotów gospodarczych, wymagań dla jednostek notyfikowanych i organów notyfikujących. "W efekcie na jej podstawie nie można wdrożyć dyrektyw sektorowych, określających wymagania dla poszczególnych kategorii produktów, np. maszyn, dźwigów lub zabawek, które są spójne z NLF" - czytamy w komunikacie CIR.

d3sb7i4

Zgodnie z projektem ustawy, na wyrobie podlegającym obowiązkowi oceny zgodności umieszcza się oznakowanie CE (podstawowe oznaczenie systemu oceny zgodności). Podczas przeprowadzania oceny zgodności z wymaganiami wyrób ma być m.in. poddawany badaniom.

Nowa ustawa ma też wprowadzić pewne zmiany dotyczące funkcjonowania Polskiego Centrum Akredytacji. Ma zapewnić również skuteczny, proporcjonalny i odstraszający system kar za łamanie przepisów. Jak wskazało CIR, obecnie stosowane kary były mało skuteczne, dlatego aby wzmocnić ochronę konsumentów i środowiska, przewidziano wprowadzenie kar administracyjnych.

Założono jednak możliwość odstąpienia od wymierzenia kary, "jeśli podmiot gospodarczy przedstawi dowody potwierdzające podjęcie przez siebie działań naprawczych".

W projekcie wskazano też nowe uprawnienie prezesa UOKiK, które umożliwi mu "bieżące reagowanie na sygnały płynące z rynku, a w rezultacie pozwoli wyeliminować z niego negatywne zjawiska mające wpływ na poziom ochrony konsumentów i konkurencji".

d3sb7i4

Zgodnie z projektem ustawy, prezes UOKiK ma prowadzić rejestr wyrobów niezgodnych z wymaganiami lub stwarzających zagrożenie. Będą w nim gromadzone i udostępnianie publicznie informacje o wyrobach, wobec których organy nadzoru podjęły określone działania.

Organy nadzoru rynku mają przeprowadzać - z urzędu lub na wniosek prezesa UOKiK - kontrole spełniania przez wyroby wymagań lub dotyczące stwarzania przez nie zagrożenia. "Organy nadzoru rynku mają kontrolować, oprócz podmiotów gospodarczych, także przedsiębiorców będących użytkownikami wyrobów" - wskazało CIR.

Ustawa ma wejść w życie 1 kwietnia 2016 r., z wyjątkiem części przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

d3sb7i4

Podziel się opinią

Share
d3sb7i4
d3sb7i4