Trwa ładowanie...
d19otm5

Komisja ponownie zajmie się projektem naprawiającym niedawną nowelę ustawy o PIT

Projekt poprawiający uchwaloną niedawno nowelę ustawy o PIT, która wprowadza 70 proc. podatek od wysokich odpraw w spółkach skarbu państwa - trafił ponownie do komisji finansów publicznych. Poprawkę, która ma rozwiać "jedną z wątpliwości konstytucyjnych" dot. ustawy złożyła Nowoczesna.

Share
d19otm5

We wtorek w Sejmie odbyło się drugie czytanie projektu zmian w nowelizacji ustawy o PIT, która została uchwalona pod koniec listopada br. i ma wejść w życie 1 stycznia 2016 r. Wprowadza ona 70 proc. podatek, który ograniczy wyjątkowo wysokie odprawy i odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji członkom zarządów spółek Skarbu Państwa.

Zgodnie z przygotowaną przez posłów PiS projektem noweli, podatkiem tym powinny być objęte odprawy i odszkodowania z tytułu umów dotyczących zarządzania, a nie wszystkich umów. Zmiana nie obejmuje odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji.

We wtorek komisja finansów publicznych zarekomendowała uchwalenie ustawy bez poprawek, jedynie ze zmianami zaproponowanymi przez biuro legislacyjne.

d19otm5

Sprawozdawca komisji Tadeusz Cymański (PiS) podkreślił, że zmiana jest krótka i niezbędna. Wskazał, że celem listopadowej nowelizacji było wprowadzenie wysokiego, 70 proc. podatku od ogromnych odszkodowań i odpraw dla osób kierujących spółkami skarbu państwa.

Cymański przyznał, że pośpiech jest złym doradcą i przeprosił za popełniony błąd. Wyjaśnił, że okazało się, iż nowym przepisom mogłyby podlegać nie tylko te osoby, których nowela miała dotyczyć. "Przyjęliśmy zmianę definicji; ta wyraźnie mówi, że chodzi o osoby bezpośrednio związane z zarządzaniem. To one mają ogromne zarobki" - podkreślił poseł.

Maria Zuba (PiS) zaznaczyła, że osoby dopuszczające się patologii w spółkach państwowych trzeba wykluczyć z możliwości uzyskiwania dochodów sięgających milionów złotych. Jak dodała w grupie objętej podatkiem znalazły się jednak osoby, do których przepisy te nie miały być adresowane. Zuba poinformowała, że projekt wyklucza więc z opodatkowania takie osoby, np. hydraulików, czy księgowe, które nie wykonują zadań z zakresu zarządzania.

"Dziś poprawiamy projekt, który na skutek dużego pośpiechu w procedowaniu został uchwalony w takiej wersji, która może powodować szereg problemów w interpretacji i stosowaniu" - zauważyła Zofia Czernow z PO. "Uchwalona przez Sejm ustawa jest nieprecyzyjna i wymaga zmian" - zaznaczyła. Zapowiedziała, że klub Platformy wstrzyma się od głosu.

d19otm5

Według Rafała Wójcikowskiego (Kukiz'15: "poprawka idzie w dobrym kierunku". "Intencje tej ustawy też jak najbardziej popieramy" - oświadczył poseł. Także on przyznał, że tempo prac nad nowelizacją było za szybkie, co spowodowało, że "wylano dziecko z kąpielą". Jak dodał błąd trzeba poprawić i jego klub się za tym opowie.

Paulina Hennig-Kloska (Nowoczesna) zwróciła uwagę na problemy, które mogą być efektem wejścia w życie nowego podatku zmian. Zapowiedziała złożenie poprawki, która rozwieje jedną z wątpliwości konstytucyjnych związanych z ustawą. Według posłanki usuwać patologie w spółkach skarbu państwa można w prosty sposób - odpolityczniając je. "Miała być zmiana jakości, a jest zmiana nazwisk" - oceniła Hennig-Kloska.

Genowefa Tokarska (PSL) uznała, że zmiana jest dobra, ale zwróciła uwagę na "paradoksalny" proces legislacyjny. Wskazała, że pierwsze czytanie zmian i głosowanie odbyło się jednego dnia, po dwóch dniach ustawą zajął się Senat, a po czterech prezydent ją podpisał. "Czy to jest w porządku? Należało się spodziewać, że będzie to bubel prawny i wróci" - podkreśliła posłanka. Jej zdaniem taki tok pracy w parlamencie jest nie do przyjęcia, dlatego PSL w proteście wstrzyma się od głosu.

Uchwalona pod koniec listopada, przygotowana przez posłów PiS nowela ustawy o PIT miała na celu ograniczenie wyjątkowo wysokich odpraw i odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji członkom zarządów spółek Skarbu Państwa. Jej przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.

d19otm5

Zmiana przewiduje, że odprawy i odszkodowania dla członków zarządów spółek z udziałem Skarbu Państwa zostaną opodatkowane 70-proc. stawką podatku. W przypadku odpraw, jako próg podatkowy przyjęto próg trzymiesięcznego wynagrodzenia, a wobec odszkodowań z tytułu umów o zakazie konkurencji zaproponowano wysokość odpowiadającą wynagrodzeniu za okres 6 miesięcy, w czasie których spółka wypłaca byłemu członkowi zarządu odszkodowanie za niepodejmowanie zatrudnienia u konkurencji.

Zdaniem autorów nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, powinna ona przeciwdziałać patologiom polegającym na przyznawaniu wyjątkowo wysokich odpraw i odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji członkom zarządów takich spółek. Ma też przynieść "pozytywne skutki społeczno-gospodarcze oraz finansowe dla budżetu państwa poprzez zwiększenie wpływów do budżetu".

Nowe przepisy obejmą zarządy spółek, w których większość udziałów posiada Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, państwowe lub komunalne osoby prawne. Powyższymi zasadami opodatkowania zostaną objęte dochody uzyskane po dniu 1 stycznia 2016 r., kiedy nowelizacja wejdzie w życie.

d19otm5

Podziel się opinią

Share
d19otm5
d19otm5