Trwa ładowanie...
d10x6w3

KOMPAP - Nabycie akcji przez osoby blisko związane z Prezesem Zarządu oraz zmiana stanu posiadani...

KOMPAP - Nabycie akcji przez osoby blisko związane z Prezesem Zarządu oraz zmiana stanu posiadania akcji przez Prezesa Zarządu (3/2012)

Share
d10x6w3

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KOMPAP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji przez osoby blisko związane z Prezesem Zarządu oraz zmiana stanu posiadania akcji przez Prezesa Zarządu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 23 stycznia 2012 r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka ? Prezesa Zarządu Spółki, że: - Spółka GRAND Sp. z o.o. w Sopocie w wyniku transakcji za pośrednictwem Millenium Dom Maklerski SA POK Gdańsk, które miały miejsce w dniach 16 ? 20 stycznia 2012r. zwiększyła stan posiadania akcji PPH KOMPAP S.A. łącznie o 39.182 akcji, w tym 30.000 akcji zostało zakupionych w wyniku transakcji pakietowej pozasesyjnej od Waldemara Lipki. Cena zakupu wyniosła od 7,95 zł do 8,36 zł za akcję. - Spółka FRANET Sp. z o.o. w Sopocie w wyniku transakcji za pośrednictwem Millenium Dom Maklerski SA POK Gdańsk, które miały miejsce w dniu 16 stycznia 2012r. zwiększyła stan posiadania akcji PPH KOMPAP S.A. łącznie o 2.960 akcji. Cena zakupu wyniosła od 7,94 zł do 8,31 zł za akcję. Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA
funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "Grand" sp. z o.o. oraz Spółka "FRANET" Sp. z o.o. są osobami blisko z nim związanymi w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie. Jednocześnie Pan Waldemar Lipka poinformował, że w wyniku transakcji za pośrednictwem Millenium Dom Maklerski SA POK Gdańsk, które miały miejsce w dniach 16 ? 17 stycznia 2012 nabył łącznie 1.012 akcji PPH KOMPAP S.A. za cenę od 7,89 zł ? 8,31 zł za akcję. Ponadto w drodze transakcji pakietowej pozasesyjnej, która miała miejsce w dniu 20 stycznia 2012r. zbył na rzecz Grand Sp. z o.o. w Sopocie 30.000 akcji PPH KOMPAP S.A. po cenie 8 zł za jedną akcję. Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d10x6w3

| | | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE KOMPAP SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KOMPAP | | Drzewny (drz) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 82-500 | | Kwidzyn | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Piastowska | | 39 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0 55) 279 19 71 | | (0 55) 279 19 71 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@kompap.pl | | www.kompap.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7250007981 | | 001372100 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-24 Waldemar Lipka Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d10x6w3

Podziel się opinią

Share
d10x6w3
d10x6w3