Trwa ładowanie...
d4kmz1g
espi
03-12-2010 20:17

KOMPUTRONIK SPÓŁKA AKCYJNA - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2010

KOMPUTRONIK SPÓŁKA AKCYJNA - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2010

d4kmz1g
d4kmz1g
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2010 półrocze / 2009 półrocze / 2010 półrocze / 2009
dane jednostkowe
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 360 680,00 351 467,00 89 735,00 81 752,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 15 929,00 546,00 3 963,00 127,00
Zysk (strata) brutto 3 192,00 -1 137,00 794,00 -264,00
Zysk (strata) netto 2 635,00 -1 442,00 656,00 -335,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 32 446,00 19 239,00 8 072,00 4 475,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -44 763,00 -2 077,00 -11 137,00 -483,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 11 593,00 -13 046,00 2 884,00 -3 035,00
Przepływy pieniężne netto, razem -724,00 4 116,00 -180,00 957,00
Aktywa razem 359 051,00 309 808,00 90 055,00 73 369,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 235 942,00 191 529,00 59 178,00 45 358,00
Zobowiazania długoterminowe 28 875,00 12 603,00 7 242,00 2 985,00
Zobowiązania krótkoterminowe 207 067,00 178 926,00 51 936,00 42 373,00
Kapitał własny 123 109,00 118 279,00 30 878,00 28 011,00
Kapitał zakładowy 955,00 819,00 240,00 194,00
Liczba akcji w szt 9 550 599,00 8 194 999,00 9 550 599,00 8 194 999,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR) 0,31 -0,18 0,08 -0,04
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR) 0,31 -0,18 0,08 -0,04
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł./EUR) 12,89 14,43 3,23 3,42
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł./EUR) 12,89 14,43 3,23 3,42
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł./EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
dane skonsolidowane
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 373 335,00 360 255,00 92 883,00 83 796,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -5 866,00 -4 895,00 -1 459,00 -1 139,00
Zysk (strata) brutto 988,00 -7 056,00 246,00 -1 641,00
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 2 080,00 -3 703,00 517,00 -861,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 447,00 18 442,00 1 355,00 4 290,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -21 783,00 -705,00 -5 419,00 -164,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 12 362,00 -12 082,00 3 076,00 -2 810,00
Przepływy pieniężne netto, razem -3 974,00 5 655,00 -989,00 1 315,00
Aktywa razem 353 471,00 322 840,00 88 656,00 76 455,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 237 672,00 190 315,00 59 612,00 45 071,00
Zobowiazania długoterminowe 28 998,00 13 049,00 7 273,00 3 090,00
Zobowiązania krótkoterminowe 208 674,00 177 266,00 52 339,00 41 980,00
Kapitał własny 115 799,00 132 525,00 29 044,00 31 385,00
Kapitał zakładowy 955,00 819,00 240,00 194,00
Liczba akcji w szt 9 550 599,00 8 194 999,00 9 550 599,00 8 194 999,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR) 0,25 -0,45 0,06 -0,10
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR) 0,24 -0,45 0,06 -0,10
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł./EUR) 12,12 16,17 3,04 3,83
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł./EUR) 12,12 16,17 3,04 3,83
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł./EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport półroczny PSr | 2010 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. - Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za półrocze roku obrotowego | 2010 | obejmujące okres | od 2010-04-01 do 2010-09-30 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2010-12-03 | | | | | | | |
| | | KOMPUTRONIK SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | KOMPUTRONIK S.A. | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 60-003 | | Poznań | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Wołczyńska | | 37 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 061 8359400 | | 061 8359401 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | office@komputronik.pl | | www.komputronik.com | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 9720902729 | | 634404229 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
Sprawozdanie skonsolidowane z działalności Grupy Komputrionik I pół 2010.pdf Sprawozdanie z działalności Grupy
Jednostkowe śródroczne sprawozdanie finansowe za I pół. 2010r..pdf Sprawozdanie finansowe - jednostkowe
Skonsolidowane śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy za I pół. 2010r..pdf Sprawozdanie finansowe - skonsolidowane
Raport biegłego rewidenta - Grupa Komputronik.pdf Raport biegłego rewidenta - Grupa Komputronik
Raport biegłego rewidrnta - Komputronik SA.pdf Raport biegłego rewidenta - Komputrnik

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-03 Wojciech Buczkowski Prezes Zarządu
2010-12-03 Jacek Piotrowski Wiceprezes Zarządu
2010-12-03 Alina Stempniak Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4kmz1g
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d4kmz1g