Trwa ładowanie...
d3vlaur

Koniunktura w budownictwie w X pogorszyła się mdm, lepsza rdr - GUS

22.10. Warszawa (PAP) - Ogólny klimat koniunktury w budownictwie jest w październiku oceniany pesymistycznie i gorzej niż przed miesiącem, choć mniej niekorzystnie niż w...

Share
d3vlaur

22.10. Warszawa (PAP) - Ogólny klimat koniunktury w budownictwie jest w październiku oceniany pesymistycznie i gorzej niż przed miesiącem, choć mniej niekorzystnie niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku - wynika z komunikatu GUS. W październiku bieżącego roku ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtuje się na poziomie minus 5 (we wrześniu minus 1).

"Spowodowane to jest niekorzystnymi i gorszymi niż w ubiegłym miesiącu ocenami dotyczącymi bieżącego i przewidywanego portfela zamówień, a także prognozami dotyczącymi produkcji budowlano-montażowej oraz sytuacji finansowej. Zarówno pozytywne oceny dotyczące bieżącej produkcji budowlano-montażowej, jak i negatywne oceny sytuacji finansowej utrzymują się na poziomie ocen z września bieżącego roku" - napisano w komunikacie do badań.

Z danych GUS wynika, że w bieżącym miesiącu poprawę koniunktury sygnalizuje 15 proc. przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 20 proc. (we wrześniu odpowiednio 17 proc. i 18 proc). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Pozytywne oceny produkcji budowlano-montażowej utrzymują się na poziomie ocen z września.

d3vlaur

"Oceny bieżące i prognozy portfela zamówień, a także prognozy dotyczące produkcji budowlano-montażowej są niekorzystne i gorsze niż w ubiegłym miesiącu. Spośród badanych przedsiębiorstw 22 proc. planuje, że będzie prowadziło prace budowlano-montażowe za granicą (przed rokiem 16 proc.). Dyrektorzy tych przedsiębiorstw spodziewają się dalszego ograniczenia portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynku zagranicznym" - napisano.

Niekorzystne oceny bieżącej sytuacji finansowej przedsiębiorstw budowlano-montażowych utrzymują się na poziomie ocen z września, również prognozy w tym zakresie są pesymistyczne, ale gorsze od przewidywań formułowanych w ubiegłym miesiącu.

"Utrzymują się trudności w terminowym ściąganiu płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe. W październiku przedsiębiorcy prognozują większe niż przed miesiącem redukcje zatrudnienia. Należy spodziewać się także nieco większego spadku cen na roboty budowlano-montażowe" - podaje GUS.

Sytuacja przedsiębiorstw budowlano-montażowych poszczególnych klas wielkości jest zróżnicowana.

d3vlaur

"Większe przedsiębiorstwa prezentują lepsze oceny koniunktury niż jednostki mniejsze. Oceny ogólnego klimatu koniunktury są niekorzystne i gorsze od formułowanych przed miesiącem w przedsiębiorstwach małych (w tym mikro) i średnich. Jedynie w przedsiębiorstwach dużych oceny ogólnego klimatu koniunktury są nadal pozytywne, choć ostrożniejsze niż przed miesiącem" - wynika z badań.

GUS podaje także, że oceny portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej są niekorzystne jedynie w przedsiębiorstwach małych (w tym mikro).

"W jednostkach średnich oceny te są korzystne, choć mniej optymistyczne niż przed miesiącem. Przedsiębiorstwa duże zgłaszają pozytywne i lepsze niż we wrześniu oceny bieżącego portfela zamówień" - napisano.

Oceny produkcji budowlano-montażowej zgłaszane przez jednostki największe utrzymują się na poziomie ocen z września.

d3vlaur

Bieżąca sytuacja finansowa oceniana jest niekorzystnie przez jednostki małe (w tym mikro) oraz średnie. Przedsiębiorstwa duże, jako jedyne, oceniają bieżącą sytuację finansową optymistycznie i lepiej niż przed miesiącem.

Badania wskazują także, że zatrudnienie może być ograniczane w przedsiębiorstwach wszystkich klas wielkości, w największym stopniu w jednostkach małych i średnich. W jednostkach dużych możliwy jest wzrost cen, natomiast w przedsiębiorstwach pozostałych klas wielkości można oczekiwać spadku cen.

W październiku 14 proc. przedsiębiorstw budowlano-montażowych ocenia swoje zdolności produkcyjne jako zbyt duże w stosunku do oczekiwanego w najbliższych miesiącach portfela zamówień, 75 proc. jako wystarczające, a 11 proc. jako zbyt małe.

"W porównaniu z październikiem 2009 r. zwiększa się nieznacznie udział jednostek oceniających swe zdolności produkcyjne jako zbyt małe i zbyt duże, natomiast spada - przedsiębiorstw, które oceniają je jako wystarczające" - napisano w komentarzu do badań.

Podobnie jak w analogicznym miesiącu ubiegłego roku przedsiębiorcy zgłaszają w październiku wykorzystanie mocy produkcyjnych na poziomie 78 proc. (PAP)

bg/ ana/

d3vlaur

Podziel się opinią

Share
d3vlaur
d3vlaur