Trwa ładowanie...
d2d6fu0

KONSORCJUM STALI S.A. - Hipoteka na aktywach o znacznej wartości (46/2011)

KONSORCJUM STALI S.A. - Hipoteka na aktywach o znacznej wartości (46/2011)

Share
d2d6fu0

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 46 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KONSORCJUM STALI S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Hipoteka na aktywach o znacznej wartości | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 24 listopada 2011r. otrzymał Zawiadomienie Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych o dokonaniu w dniu 16 listopada 2011 r. zmiany sumy hipoteki, ustanowionej na rzecz Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie na aktywach Emitenta o znacznej wartości, do kwoty 17 mln zł (siedemnaście milionów złotych). Zmiana wpisu hipoteki związana jest z zawarciem Aneksu do Umowy o Linię na Gwarancje Bankowe zawartych z Bankiem Millennium S.A., o których Emitent informował raportem bieżącym nr 31/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r. Przedmiotowa hipoteka kaucyjna łączna współobciąża prawo wieczystego użytkowania gruntu położonego w Lublinie oraz prawo użytkowania wieczystego gruntu i prawo własności budynku, stanowiącego odrębną nieruchomość, zlokalizowanych w Poznaniu. Wartość zobowiązania zabezpieczonego hipoteką: 10 (dziesięć) mln złotych. Łączna wartość ewidencyjna aktywów w
księgach Emitenta: 29.283 tys. zł (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące złotych). Pomiędzy Bankiem Millennium S.A. a Emitentem nie ma powiązań. Podstawą uznania przedmiotowej zmiany wpisu sumy hipoteki za aktywa o znacznej wartości jest wartość zmiany sumy hipoteki, która jest większa niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 1 (jeden) mln EUR przeliczanej wg średniego kursu NBP, obowiązującego w dniu powstania obowiązku informacyjnego. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2d6fu0

| | | KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KONSORCJUM STALI S.A. | | Metalowy (met) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 04-462 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Stężycka 11 | | 11 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 522-00-04-379 | | 001333637 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-25 Ireneusz Dembowski Członek Zarządu Ireneusz Dembowski
2011-11-25 Marek Skwarski Członek Zarządu Marek Skwarski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2d6fu0

Podziel się opinią

Share
d2d6fu0
d2d6fu0