Trwa ładowanie...
d3sd6aj
d3sd6aj
espi

KONSORCJUM STALI S.A. - Oddalenie skargi przez Wojewódzki Sąd Administracyjny (34/2014)

KONSORCJUM STALI S.A. - Oddalenie skargi przez Wojewódzki Sąd Administracyjny (34/2014)
Share
d3sd6aj
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2014
Data sporządzenia: 2014-10-16
Skrócona nazwa emitenta
KONSORCJUM STALI S.A.
Temat
Oddalenie skargi przez Wojewódzki Sąd Administracyjny
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Konsorcjum Stali S.A. (dalej ?Emitent?), informuje, że w dniu 16 października 2014 r. powziął wiadomość o oddaleniu w dniu dzisiejszym przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie skargi Emitenta na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 grudnia 2013 r. o nr 1401/PTP-II/4407-171/13/ZJ. Wyrok WSA nie jest prawomocny i Emitentowi przysługuje odwołanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W związku z powyższym Emitent informuje, że zamierza złożyć wniosek do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o wydanie pisemnego uzasadnienia wyroku i będzie wnosił skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego na decyzję Izby i wyrok WSA jako niezgodnych z przepisami oraz aktualnym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz krajowych sądów administracyjnych. O wydanej decyzji Izby Skarbowej Emitent informował w raporcie nr 39/2013 z dnia 17. 12. 2013r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KONSORCJUM STALI S.A. Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
04-462 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Stężycka 11 11
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
522-00-04-379 001333637
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-16 Robert Wojdyna Prezes Zarządu
2014-10-16 Marek Skwarski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3sd6aj

Podziel się opinią

Share
d3sd6aj
d3sd6aj